Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: Datainspektionen

Vad innebär EU:s nya dataskyddsförordning?

2012 lade Europeiska kommissionen fram en reform av uppgiftsskyddet för att anpassa sig efter den digitala tidsåldern (IP/12/46). Efter flera års diskussioner på EU-nivå har det tagits fram ett förslag till dataskyddsförordning som klubbades igenom i Europaparlamentet 15 december 2015. Förordningen kommer att stärka medborgarnas rättigheter och ge dem kontroll över sina personuppgifter samtidigt som den underlättar för företag som har verksamhet i flera olika EU-länder. Den nya förordningen kommer …Read More