Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: datalagring

Användarfel raderar data på virtuella plattformar

Virtualisering är ett buzz-ord som cirkulerar i många mötesrum när man pratar IT-strategier. Teknologin mognar och fördelarna är lägre hårdvarukostnader och energiförbrukning, samt mindre administration i operationssystemen och använda applikationer. Gartner uppskattar att virtualiseringen av många organisationers servrar uppgår till 75%. Samtidigt kan allt som är IT-baserat också virtualiseras; maskiner, datalagring, operativsystem, nätverk och appar. Förbättringar i hypervisor, programvaran som ligger på den fysiska servern och som gör att man …Read More

Vem är James Bond utan sina verktyg?

Många använder sig av borren när de ska radera data, men är det effektivt? Om du är ute efter en bra försäkring på att data aldrig kommer hamna på avvägar kommer du långt med en borr, men du måste gå bananas med borrandet och du får aldrig någon garanti. Vår brittiska vän, Mr. Bond, skulle förmodligen använt lite andra verktyg. James skulle aldrig lämna några spår. Han skulle valt ett …Read More