Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: EU dataskydd

EU:s dataskyddsreform ur ett raderingsperspektiv

Att som företag ha koll på radering av data är viktigare än någonsin nu när den nya EU- förordningen är på väg att implementeras. När den börjar gälla 2018 så kommer det att krävas att företag, organisationer och myndigheter som hanterar EU-medborgarnas uppgifter tar bort personlig information på begäran eller när uppgifterna inte längre används. Det positiva med det nya regelverket är att om man har verksamhet i flera EU-länder så …Read More

Vad innebär EU:s nya dataskyddsförordning?

2012 lade Europeiska kommissionen fram en reform av uppgiftsskyddet för att anpassa sig efter den digitala tidsåldern (IP/12/46). Efter flera års diskussioner på EU-nivå har det tagits fram ett förslag till dataskyddsförordning som klubbades igenom i Europaparlamentet 15 december 2015. Förordningen kommer att stärka medborgarnas rättigheter och ge dem kontroll över sina personuppgifter samtidigt som den underlättar för företag som har verksamhet i flera olika EU-länder. Den nya förordningen kommer …Read More