Brott och digitala bevis

Granskning av IT-forensiska rapporter

Våra undersökningar innebär inte enbart att brottslingar blir dömda för brott. Även oskyldiga har friats från misstankar, i förekommande fall efter flera år, på grund av de undersökningar som vi genomfört.

En viktig del i vårt arbete med att utreda brott och digitala bevis är att förmedla den erfarenhet och kunskap vi har inom området IT-forensiska undersökningar. För att hjälpa brottmålsadvokater har Ibas kompletterat utbudet till att erbjuda:

  • 3:e partsgransking
  • Tolkningsstöd
  • Sakkunnigutlåtanden
  • Expertvittne

Ring 018 84 36 203

Kontakta oss
digitalt bevismateriale

Egna utredningar

Ibas tjänster för brottmålsadvokater syftar till att bidra till att höja rättssäkerheten genom att stärka försvarsadvokater gentemot staten och erbjuda möjligheten att genomföra egna utredningsåtgärder.

I teorin ska alla polisutredningar täcka allt, både för och emot. Men alla utredningar har en gräns. Framförallt i komplexa fall kan det finnas ett behov av att utreda själv i någon mån, eller att granska rapporterna om brott och digitala bevis i förundersökningar med andra ögon.

Vi har laboratorium för forensiska utredningar i Uppsala och Göteborg.


Gamla gåtor, nya svar

I resningsärenden kan det finnas äldre utrustning som när den undersöktes första gången inte fick all den uppmärksamhet och omsorg som behövdes.

Ibas förmåga att applicera moderna metoder och tekniker på äldre utrustning har visat sig avgörande i flera fall, inte minst i resnings-ärenden. Tekniska landvinningar gör att en förnyad undersökning kan bringa klarhet i frågor som tidigare förblivit obesvarade.

Sikre bevis? Tenk åsted

Ring oss

Ring oss på 018 84 36 203

Vår kundtjänst står redo för att hjälpa dig

Kontakta mig!