Skapa rutiner för e-post, historisk backup och redundanta lagringsmedier

Ditt företag får driftavbrott
utan data

Du måste ha rutiner och system som hanterar dina kostnader och företagets verksamhet och kontinuitet på bästa möjliga sätt. Du bör snabbt kunna återställa förlorad information, du ska kunna radera affärskritisk data och du ska se till att ingen data hamnar på avvägar.

Data management lifeblood

Still in control

Har du kontroll på företagets e-post?

Kan du enkelt hitta alla mail som du har skrivit- och alla bilagor? Vad gör du om du har anställda som missbrukar sina befogenheter på ditt företag?

Med stöd för Exchange 5.5 och Office 365 gör programvaran Ontrack PowerControls som gör att du kan arbeta direkt i din backup och live data. Sök upp och extrahera endast de objekt du behöver.

PowerControls för Exchange och Office 365


Använder ni Sharepoint?

Då har du förmodligen också upplevt tidskrävande och kostsamma processer för att återställa Sharepoint dokument, listor, bibliotek, mappar eller kompletta Sharepoint- siter från en tidigare backup eller från en snapshot?

TA en titt på Ontrack PowerControls! Sök, återställ och hantera värdefullt innehåll utan att påverka backup processen.

PowerControls för SharePoint

Data management problems

PowerControls for SQL

Använder du mycket tid åt att återställa borttagna SQL- tabeller från backuper?

Att återställa raderade eller förlorade SQL- tabeller är inte en favorituppgift på IT- avdelningen.

Ontrack PowerControls för Microsoft SQL Server återställer tabeller utan att behöva återställa hela databasen – och det går oerhört snabbt!

PowerControls för SQL

Spy

Undvik data på avvägar

Formatering, fdisk och raderingskommandon tar inte bort information som lagras på din dator. Dessa kommandon ändrar bara strukturen på disken och lämnar de mesta av datan intakt och möjlig att rekonstruera med tillgängliga programvaruverktyg.

Prata med oss om 100 % säkra raderingslösningar. Du kan antingen radera själv med hjälp av våra programvaror eller degausser eller sända dina lagringsmedia till Ibas.

Om du redan tror att du har säkra rutiner, kan Ibas kontrollera dina raderade diskar samtidigt som vi ger dig vår expertbedömning och verifiering av att det är omöjligt att återskapa någon information.