Ediscovery Rapporter

Nya gränser för eDiscovery

Hur ser eDiscovery ut år 2015? Ediscovery tekniken har kommit långt på vägen från sitt ursprung som ett verktyg som används i USA och Storbritannien vid tvister och är nu en helt global industri. Men hur kom vi hit? Skrivet av vårt globala nätverk av juridiska rådgivare, fokuserar Kroll Ontrack New Frontiers report på eDiscovery trender och utveckling i 11 viktiga länder, bland annat de nordiska länderna, liksom de enorma framsteg som gjorts i funktionerna i eDiscovery tekniken i sig