Större datamängd = större kostnad och risk

En juridisk process för att samla in och göra elektronisk information tillgänglig som t.ex.
e-post, dokument, kalkylblad, databaser, bilder eller textmeddelanden heter Ediscovery
.

Større datamengde = større kostnad og risiko

Ediscovery teknologi og ekspertise

Ediscovery teknologi och kompetens

När man har ett konkret behov av att genomföra en utredning eller granskning och därmed måste granska en större mängd elektronisk information till exempel e-post och dokument, kan engagerade experter som vi på Ibas vara avgörande för det slutliga resultatet och genomförandet. Dessutom bör man även anlita juridisk hjälp.

Våra experter kan hjälpa till att identifiera och säkra information från företagets IT-system på ett säkert och effektivt sätt. Det är viktigt att detta sker i enlighet med bästa praxis där bl.a. processen dokumenteras och att informationens integritet upprätthålls. Filtrering av information kan göras genom olika metoder, t.ex. genom tidsavgränsning, filtyper, nyckelord, metadata, avsändare, mottagare etc.

Avancerade lösningar för bearbetning, filtrering, sökning och insyn lär dig snabbt att hitta de dokument som är relevanta för ärendet. Specialiserade lösningar använder också komplexa analysmetoder som prioriterar de dokument som anses relevanta.

Man bör också överväga system som ger dig tillgång till information oavsett var du befinner dig eller hur många som kan ta del av informationen samtidigt, då detta bidrar till att effektivisera dokumentgranskningen. Det är viktigt för utvecklingen av processen att alltid veta vad som granskats, vad som kvarstår och att du på ett enkelt sätt kan dela anteckningar och dokument inom utredningsgruppen.


EDRM

Electronic Discovery Reference Model (EDRM) är en organisation som samarbetar för att etablera praktiska resurser för att förbättra processerna i Ediscovery och Information governance.

EDRM är ett forum där råd och erfarenheter kan delas. Vårt moderbolag, KLDiscovery, har medverkat i denna grupp under många år och har därmed kunnat bidra till att etablera ett rekommenderat IT-ramverk.

Electronic Discovery Reference Model (EDRM)

En kontinuerlig prosess

En kontinuerlig process

Electronic Discovery Reference Model beskrivs som ett linjärt arbetsflöde. Ediscovery består däremot ofta av olika faser som är beroende av varandra. Ofta pågår dessa parallellt.

I projekt kan data befinna sig i alla faser av EDRM-modellen samtidigt och bearbetningen upprepas ofta flera gånger.

Ediscovery.com genom hela EDRM

Våra tjänster och Ediscovery.com-teknik erbjuder lösningar för alla faser av EDRM-modellen och vi kommer att erbjuda dig ett effektivt och säkert genomförande oavsett storleken på ditt projekt.

Ring oss

Ring oss på 018 84 36 203

Vår kundtjänst står redo för att hjälpa dig

Kontakta mig!