Ontrack PowerControls

Ontrack PowerControls är ett verktyg för mailadministration där du effektivt kan söka, finna och återställa meddelanden, postlådor, bilagor och andra Microsoft Office Outlook poster från en tidigare backup – utan att återställa hela databasen.


Sökning

Ontrack PowerControls ger dig flexibla sökkriterier och kör detaljerade sök över flera datakällor och väljer kombinationer av postlådor eller mappar till sökningen.

Återställa

Hitta förlorade, raderade och arkiverade meddelanden eller hela EDB-filer snabbt och enkelt genom att återställa individuella e-postlådor från en tidigare backup direkt till din live-server eller PST-fil. Detta utesluter behovet av brick-level backup.


Migrate and Manage

Migrera

När en Exchange-server tas ur drift kan Ontrack PowerControls Mailbox Creation Wizard automatisera kopiering av e-post som finns i en unmounted Exchange Database (EDB) fil till en annan Exchange-server på nätverket. Programvaran utför en komplett sammanslagning av alla postlådor till en enda Information Store utan att behöva sätta den gamla servern online i den nya nätverkskonfigurationen.


Från Exchange 5.5 till Office 365

Fråga oss om hjälp – oavsett om din data lagras lokalt eller i molnlagring!

Förstora bilden

Från Exchange 5.5 till Office 365

ExtractWizard Powerpack

Ontrack PowerControls användare kan utnyttja tilläggsfunktioner, så kallade agenter, för att förbättra produktens egenskaper. ExtractWizard agenten är ett kraftigt verktyg som gör det möjligt att återställa data från tape eller disk backuper till en annan plats. Tack vare att du slipper använda ditt ordinarie backup program för att göra en traditionell restore, reducerar ExtractWizard tiden som krävs för en återställning.

Ring 018 84 36 203 för mer information

Email Management

Ontrack® PowerControls™ includes a comprehensive set of features to accelerate, facilitate, and automate email recovery and search for Exchange users.

  • Opening Source Files: Open a source Exchange Database (EDB) and specify a target PST file or target server. With the additional Agent for PST as Source, you can use a PST as the source file.
  • ExtractWizard: Read both private and public Exchange Information Store data from tape and disk backups. Extract Wizard reads EDB, STM and LOG files from tapes and restores them to any alternate location, thereby eliminating the need for a recovery server.

Once data is extracted, you can automate email recovery and search within Ontrack PowerControls:

  • Find Messages: Search a source EDB, PST or CAS file for message items that are defined by criteria such as keywords, message senders and recipients, and message creation dates.
  • Export Messages: Locate and export information for regulatory and litigation purposes. Export email from an EDB, PST or CAS source file to a local or network destination. Enhanced export to .MSG files using Unicode format.
  • Save Messages: Save email as Outlook files (.MSG) or plain text files (.TXT).
  • Restore Exchange Data: Restore data from a source EDB, PST or CAS file to a target destination simply by using drag and drop or the Copy/Paste Special commands.
  • Command Line Operations: Control and batch repetitive processes such as multiple copy and export tasks directly from the command line without initiating the Ontrack PowerControls user interface.
  • Reports: Get statistics about the data store such as size and counts for attachments and messages.
  • Content Analysis Store: Automate and save search results by selecting sources. Sources include entire EDB files, individual mailboxes from an EDB, or folders from an EDB. Any numbers of sources are allowed including multiple EDBs.
  • Message Views: View all instances of a given message or attachment in the EDB source within the same database as well as messages related by conversation.

Enhance Ontrack PowerControls

In addition to these features, Ontrack PowerControls offers optional components, known as PowerPacks. These PowerPacks allow you to tailor Ontrack PowerControls software to fit your specific environment and needs.

Ontrack PowerControls användare kan välja bland avancerade komponenter eller «PowerPacks» för att förbättra och anpassa produkten till specifika behov.

Power Pack för ExtractWizard

ExtractWizard låter dig återställa data från tape eller disk backuper till en alternativ dator, volym eller mapp. Genom att utesluta behovet av en separat recovery server reduceras tiden som krävs för restore. En komplett lista över de backup program som stöds finner du i Ontrack PowerControls ExtractWizard user guide.

Power Pack för Exchange

Power Pack för Exchange gör det möjligt att söka med alla tänkbara kriterier av bilagor och filnamn, ämnen och meddelanden. Du kan välja en PST-fil och öppna den som en «source data store» som utför alla databasåtgärder inklusive kopiering, export och sökning. «Parent folders» tillämpas för PST-källor. Denna agent gör det möjligt att centralt hantera behörigheter i Ontrack PowerControls och kan därmed följa interna IT-säkerhetspolicy´s i organisationen och kontrollera tillgång till e-postlådor som finns i de privata offline EDB postlådorna. Denna agent lagrar också alla aktiviteter och åtgärder som utförts med Ontrack PowerControls.

Avancerad sökning

Du kan söka efter nyckelord eller fraser i en e-postbilaga med valfri kombination av textbilagor, ämnesrader, filnamn och i det faktiska textmeddelandet.

PST som källa

Du kan välja en PST-fil och öppna den som en «source data store» som utför alla databasåtgärder inklusive kopiering, export och sökning. «Parent folders» är tillämpade för PST-källor.

Innehållsanalys

Reducerar tiden vid komplexa e-postsökningar och analyser. Administratörer kan skapa sin egna «Content Analysis Store» som innehåller flera datakällor, som exempelvis äldre säkerhetskopior, istället för att söka igenom en källa åt gången.

Administrativa tjänster

Ontrack PowerControls möjliggör central hantering av behörigheter och kan därmed följa interna IT-säkerhetspolicy´s i organisationen och kontrollera tillgång till e-postlådor som finns i de privata offline EDB filerna. Denna agent lagrar också alla aktiviteter och åtgärder som utförts med Ontrack PowerControls.

Valfria Agenter

Ontrack PowerControls användare kan utnyttja agenter för att öka produktens e-postsökning och analys.

Översikt

Ontrack PowerControls är ett enkelt och effektivt verktyg för kopiering, sökning, återställning och analys av data direkt från Microsoft Exchange serverns säkerhetskopior, EDB och Information Store filer eller live Exchange-servrar.


Sök

Ontrack PowerControls är ett kraftfullt återställnings- och sökverktyg som hittar meddelanden, e-postlådor och bilagor. Med hjälp av sökord hittar du de objekt du behöver och exporterar dem med en enkel drag & drop funktion. Verktyget ger dig flexibla sökkriterier och kör detaljerade förfrågningar över flera datakällor och väljer kombinationer av e-postlådor eller mappar till sökningen.


Target filer och servrar

Ontrack PowerControls kan koppla dig till en target exchange server eller en target PST. Denna video visar också hur datan kopieras från source till target och hur resultaten kan exporteras.


Source Files

Ontrack PowerControls hjälper dig att ladda din data för att söka, återställa, exportera och analysera dina postlådeobjekt.