Dataräddning - Vi räddar bilder och filer för Mac

Data recovery programvara, Ontrack EasyRecovery - få liv i dina Mac-filer!

Ontrack EasyRecovery är ett populärt gör-det-själv program som passar bra för hemmabruk och företag som vill återställa förlorad data från Mac system. Programvaran kan återställa filer som är skadade eller borttagna och hämta data från formaterade eller skadade volymer. Den intuitiva programvaran är enkel att använda.

Programvaran skyddar även den lagrade datan på hårddisken eller SSD-en med en proaktiv övervakningsfunktion på disken för att förhindra driftstopp och dataförlust.

Ontrack EasyRecovery programvara finns tillgänglig i versioner för Windows och Mac och finns med en årlig förnybar licens. Alla versioner har ett obegränsat antal återställningar och fungerar på alla typer av lagringsmedia.


EasyRecovery Home

Ontrack EasyRecovery 11 Home

Denna version är skräddarsydd för privatpersoner som har förlorat bilder, musik, och privata filer. Återställer data för både Windows och Mac-plattformar. Stödjer återställning av obegränsad datamängd från lokala eller externa lagringsmedier. Enkel att använda tack vare intuitiva guider. Dessutom har den utökats med funktioner för dataradering och övervakning av data för att försäkra dig om att disken inte kraschar utan förvarning.

Köp Online Hämta – gratisversion
EasyRecovery Professional

Ontrack EasyRecovery 11 Professional

Ontrack EasyRecovery Professional ger dig nu en förbättrad uppsättning återuppbyggnadsverktyg: Mail Recovery, Hex Viewer, SMART, Bad Block/Block Usage Diagnostics, Imaging tools, Copy Disk och Refresh Disk. En produkt som företagen måste ha när de återställer data från filsystem på Windows eller Mac- plattformar. Stödjer återställning av obegränsade datamängder från lokala eller externa lagringsmedier. Enkel att använda tack vare intuitiva guider. Dessutom har den utökats med funktioner för dataradering och övervakning av data.

Köp Online Hämta – gratisversion
EasyRecovery Enterprise

Ontrack EasyRecovery 11 Enterprise

Ontrack EasyRecovery Enterprise är den mest avancerade versionen av Network Recovery Support för företag som behöver skydda fler arbetsstationer. Innehåller även en funktion för övervakning av data. Enterprise-versionen stödjer återställning av data från VM-ware. Programvaran stödjer återställning av både hardware och software RAID och levereras med en rad förbättrade räddningsverktyg: Mail Recovery, Hex Viewer, SMART, Bad Block/Block Usage Diagnostics, Imaging tools, Copy Disk och Refresh Disk.

Köp Online Hämta – gratisversion

Lägre kostnader. Bättre resultat.

Återställer data från lokala/externa hårddiskar (HDD/SSD), optiska och digitala medier, surfplattor och mobiltelefoner som används som flyttbara lagringsenheter och disk image filer. Med hjälp av Ontrack EasyRecovery programvaran kan du till och med återställa viktiga filer, e-post, dokument, databaser, bilder, musik, och videofilmer från virtuella miljöer (gäller bara för Enterprise Edition).

Ontrack EasyRecovery kan skanna igenom alla områden på en lokal dator och bygga upp en katalogstruktur med förlorade och raderade filer. Användaren kan söka igenom förlorade och raderade filer med sökkriterier som grundar sig på filnamnen. Den snabba sökmotorn bygger snabbt upp en intuitiv filstruktur.

Återställda filer kan förhandsgranskas vilket gör processen säker då de återställda filerna aldrig skrivs tillbaka till disken som skannats. Användaren väljer själv vilken hårddisk som ska användas för lagring av återställda filer, inklusive nätverksdiskar och flyttbara enheter. Det standardiserade API som används för att skriva, minimerar eventuella korrupta diskar och det finns inga restriktioner avseende fil- och diskstorlek.

Hur Ontrack EasyRecovery kan hjälpa dig:

 • Stödjer Mac OS X 10.4 eller senere versioner.
 • Enkel att använda med hjälp av en automatisk guide som leder dig steg för steg genom hela progravaran.
 • Dataskydd genom ett standardiserat skriv API vilket minimerar risken för korrupta diskar.
 • Proaktiv övervakning av hälsotillståndet hos hårddiskar (HDD/SSD).
 • Raderar data på ett säkert och permanent sätt.
 • Stödjer återställning av VMDK-filer som är lagrade på lokala filsystem.
 • Stödjer permanent radering av filer och mappar på virtuella diskar (det som Ontrack EasyRecovery kör på den virtuella datorn).
 • Återställer data från OS HFS HFS/HFS+, HFS+, HFSX, HFS Wrapper filsystem.
 • Återställer data från FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS 5 filsystem på externa enheter.
 • Återställning av Hardware RAID och Software RAID inklusive "Stripe Sets och mirrored drives".
 • Nätverksstöd för återställning av externa system.
 • Återställer från Trash eller från applikationer.
 • Inga begränsningar på fil- eller diskstorlek som DOS-baserade program har.
 • Återställer från formaterade diskar.
 • Återställer förlorade partitioner.
 • Kan återställa data baserat på en unik signatur så att rådata kan återställas.
 • Återställer från alla typer av medier, HDD/SSD diskar, flash minnesenheter, externa USB-enheter och andra typer av flyttbar media.
 • Förhandsvisning av återställning.
 • Stödjer SATA/IDE/SCSI.
 • Stödjer återställning av CD/DVD media (ISO9660/UDF i kombination med ISO9660) och Linux media (Ext 2/3).
PRODUCTEASY RECOVERY 11 HOMEEASY RECOVERY 11 PROFESSIONALEASY RECOVERY 11 ENTERPRISE
General Capabilities Intensive Deep Scanning Utility suitable for all recovery situationsIntensive Deep Scanning Utility suitable for all recovery situations plus advanced toolsIntensive Deep Scanning Utility suitable for all recovery situations with RAID, full network support and advanced tools
Monitoring of HDD/SSD drive health
Secure and permanent deletion of files/folders/full drive
Recover VMDK files stored on local file systems
Data recovery from virtual machine (if Ontrack Easyrecovery is running inside )
Secure and permanent deletion of files/folders/full drive from virtual machine (if Ontrack EasyRecovery is running inside )
Secure and permanent deletion of files/folders/full drive from virtual machine (if Ontrack EasyRecovery is running inside )
HFS/HFS+, HFS+, HFSX, HFS Wrapper
FAT12, FAT16, FAT32 and NTFS* *External devices
Recover from Trash or from within applications
Formatted drive recovery
Lost partition recovery
Reformatted / Repartitioned drive recovery
Can recover files based on unique signature allowing for recovery from RAW data
Recovers from all types of digital media, smart media, flash memory, memory sticks, external media, and all other removable media.
Preview of files before recovery
Supports SATA/IDE/SCSI
Advanced Tools: Mail Recovery, Hex Viewer, SMART , Bad Block/Block Usage Diagnostics, Imaging tools, Copy Disk, Refresh Disk
Hardware RAID and Software RAID recovery including Stripe Sets and Mirrored Drives
Network Support for recovering remote systems
Supports Mac OS X 10.4 and higher