Hårddiskkrasch?
Vi återställer & räddar data på din hårddisk

Hårddiskkrasch? Vi hjälper dig oavsett modell, typ eller märke!

Dagens hårddiskar lagrar allt från oerhört kritisk företagsdata till digitala bilder på våra närmaste. Data kan skilja sig mycket åt, men ändå vara lika värdefulla. Känslan av chock och förtvivlan kommer att vara skrämmande lika när hårddisken slutar fungera. Som tur är har Ibas varit marknadsledande inom dataräddning i över 30 år

Fungerar inte hårddisken?

Få inte panik, stäng av strömmen och sluta använd hårddisken. Annars riskerar du att den kraschar helt!

Ring Ibas för gratis råd.
018 84 36 203


We recover data

Alla typer av lagringsmedier

Ibas kan återställa data från alla sorters hårddiskmärken, modeller och versioner. Våra räddningstjänster är erkända av de stora hårddiskproducenterna och Western Digital, Fujitsu, Hitachi, Samsung och Toshiba godkänner att Ibas kan bryta garantiförseglingen på hårddiskar utan att garantin upphör.


Alla typer av fel

Vi delar upp hårddiskfel i två kategorier:

Logiska fel: Hårddisken fungerar rent mekaniskt, men filer och kataloger är otillgängliga för användaren, t.ex. på grund av en förlorad partition, oavsiktlig omformatering, virus, korrupte skadade filer, korrupta filer eller oavsiktlig radering av filer.

Mekaniska fel: Hårddisken fungerar inte; den får inte någon ström eller klarar inte att läsa datan korrekt. De vanligaste orsakerna är huvudkrasch, slag-och stötskador, motorfel eller elektronikfel. Dessa fel kännetecknas ofta av märkligt gnisslande, skrapande eller klickande ljud från disken.

Data Recovery- Whatever is the data lose cause

Water Damaged Hard Drives

Vattenskador

6 goda tips om oturen är framme:

 • Regel nr 1: Testa inte om enheten fungerar.
 • Regel nr 2: Tänk igenom vad som lagrats, utvärdera situationen och kontakta experter vid behov.
 • Regel nr 3: Om enheten ligger i vatten, se till att hålla den fuktig, gärna med en lufttät påse som går att försegla.
 • Regel nr 4: Om du bara har spillt vatten låter du enheten torka tills vattnet har avdunstat.
 • Regel nr 5: Om du värdesätter datan är det viktigt att söka hjälp så snabbt som möjligt för att rädda din data. Vid vattenskador är det risk för korrosion och ytterligare förlust av data.

Klickljud

Stäng omdelbar av strömmen om hårddisken ger ifrån sig klickljud. Ljudet är oftast ett tecken på att hårddisken har en huvudkrasch och att den inte klarar av att läsa det den behöver för att starta korrekt från skivytorna. Detta kan leda till permanenta skador på din data som inte går att reparera.

Mer om varför man ska stänga av datorn vid klickljud

Exclamation mark

Ring Ibas på 018 84 36 203 om du hör märkliga klickljud. Det är ett tecken på en mekanisk skada i din hårddisk och är helt klart en allvarlig skada!

Hard Drives that are making noises

Tips for Hard Drive Data Loss

Filer som är borta, omformaterade eller oavsiktligt raderade

Prova Ontrack Easyrecovery om du råkat radera filer och vill återställa dem.

Du kan ladda ner en gratis testversion som låter dig se om datan är möjlig att återskapa. Om filerna finns kan du köpa programvaran i vår webshop.

Säkerhet

Ibas har strikta rutiner för att säkra kunddata genom alla stadier i dataräddningsprocessen. Du ska känna att din data är i säkert förvar från den dag vi mottar din hårddisk till den dagen vi returnerar den till dig. Vi krypterar den återställda datan innan vi skickar den till dig.

För att kunna rädda diskar som är krypterade behöver Ibas lösenordet till krypteringen. Det är därför viktigt att ni redan från start är beredda på att ge det till oss och att ni har en rutin på plats för det. Detta sparar värdefull tid och höjer säkerheten.

Om du har implementerat kryptering, vad gör du när hårddisken krånglar?


Dataåterställning av en krypterad hårddisk

En återställning av en krypterad hårddisk hanteras på samma sätt som alla andra:

 • Vad är statusen på hårddisken – varför fungerar den inte, logiska eller fysiska skador?
 • Säkra originalhårddisken.
 • Image kopiering av rådata från disken med specialutrustning.
 • Dekrypteringsprocess.
 • Ibas ger alltid en Verifile-lista över återställningsbar data som sedan skickas till kunden. Efter att kunden givit sitt godkännande sätter vi igång med dataräddningen.
 • Förbereder data inför leverans.
 • Datakryptering inför leverans.

Den nya dekrypteringsmetoden - Decryption on the fly!

Decryption on the fly

Vår nya metod minskar drastisk den tid som annars skulle krävas för att dekryptera en hårddisk och ger naturligtvis bättre resultat. Denna patenterade process skannar endast de delar av disken som innehåller data. Vi kan kopiera mer data under en kortare tidsperiod än den traditionella processen och reducerar därmed tiden på ditt driftstopp avsevärt.

Ibas behöver ett användarnamn och lösenord och ibland tillgång till krypteringsprogramvaran för att dekryptera data. Vissa företag kan också använda ännu mer krävande krypteringsmetoder för att säkra känslig data, i sådana fall vill Ibas gärna jobba med leverantörerna av dessa metoder efter att vi mottagit enheterna till vårt labb.


Vilken säkerhetspolicy har ditt företag?

Vissa företag har stränga regler som säger att krypteringsinformationen inte kan delas med externa aktörer. Då måste vi se över alternativa sätt att rädda din data på. Ibas kan återställa data genom vår standardprocess i krypterad form. Datan förblir då krypterad tills du får tillbaka den och kan endast öppnas av någon som har tillgång till en krypteringsnyckel. Eftersom Ibas då inte kan skapa en rapport över filer som kan räddas, kommer kunden inte veta om vi lyckats återställa kritisk data innan den levererats och dekrypterats av kunden själv.

Servicenivåer


CTA

Ring oss på 018 84 36 203

Vår kundtjänst står redo för att hjälpa dig

Kontakta mig!

Hårddiskteknologi

Teknologin som används i traditionella hårddiskar har använts sedan 50-talet. Det stora multi-plate baserade systemet, IBM 305 RAMAC, användes endast i stordatorsystem. Det var inte föränn på 70-talet och 80-talet som lagring på hårddisk blev mer tillgängligt. Detta berodde på sjunkande priser, tekniska innovationer, ökad lagringskapacitet, prestanda och mer rationella produktionsmetoder.

Hur har diskteknologin förändrats? Varför kraschar hårddiskar? Och vad skiljer Ibas från andra dataräddningsföretag?

Hårddiskar är uppbyggda på avancerad elektronik, programvara och mekanik och den innehåller en mängd rörliga delar, motorer och elektromekaniska komponenter som samverkar för att läsa och skriva data till och från skivorna i disken.

Teknologin har blivit betydligt mer avancerat under de senaste 10 åren. I själva verket är hårddiskar utformade för att hantera sig själva utöver att läsa och skriva. Dagens hårddiskar använder en mängd olika algoritmer för att verifiera data internt och använder även en ”Defect Management” lista som ständigt övervakar hårddiskens hälsa och prestanda. Om en sektor är på väg att fallera kommer elektroniken att ta sektorn ur användning. Dessutom har många hårddiskar nu fått S.M.A.R.T-kretsar (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) för att övervaka alla interna system på hårddisken.

Det kan uppstå många olika fel på disken trots dessa inbyggda säkerhetsfunktioner. Anledningarna kan till exempel vara fysiska skador som orsakats av stötar och slag, strömtoppar och överbelastning som kan skada elektroniken eller förstöra data på hårddisken. Mekaniska delar kan gå sönder på grund av för höga temperaturer, ofta som en följd av att kylningen inte varit tillräcklig. Mekaniken slits också ut med tiden och alla diskar kommer förr eller senare att krascha på grund av just det.

Vanliga fel:

ProblemBeskrivning
Internt tekniskt felFel på rörliga delar
Periodiska felPeriodiska fel under vanlig drift. Felet kommer och går och är väldigt svårt att analysera.
Fysisk skada på lagringsmediaUppstår när läs-och skrivhuvud kommer i kontakt med skivorna. Detta kallas också för huvudkrasch och kan till en början vara en extremt liten skada som förvärras när mikroskopiska partiklar som lossnat vid skadetillfället virvlar runt i disken. Skadan eskalerar förr eller senare till en större krasch och disken slutar att fungera.
Korrupt mediaDen här typen av skada innebär att magnetskiktet på skivytorna är defekt. Det kan påverka både användardata som finns på hårddisken och den viktiga servoinformationen som styr placeringen av läs och skrivhuvudena.
ElektronikfelFel på elektroniska kretsar och komponenter.

Några myter om dataräddning

En vanlig missuppfattning är att dataräddning innebär att man byter ut alla defekta och trasiga delar i disken. Tänk om det bara var så enkelt! Diskteknologin förändras ständigt och tillverkarna utvecklar hela tiden allt mer avancerade och tekniskt komplicerade lösningar för att kunna lagra mer information på ett säkrare sätt samtidigt som priset på disken ska bli lägre.

Det finns inget utrymme för produktionsfel på skivor och läs-och skrivhuvuden i dagens hårddiskar. De fysiska toleranserna är så små att tillverkarna har utveckla metoder för att hålla «Base-Casting Assembly», som håller samman komponenterna i disken, stabil trots de temperaturförändringar som alltid uppstår och som gör att materialet i disken vidgas och dras samman. När byte-densiteten på dagens hårddiskar är 600 – 800 GB per kvadrat tum är absolut precision ett måste för att högkapacitets- och höghastighetsdiskar ska fungera på ett tillförlitligt sätt. Även om vi idag har bra hårddiskar, vet vi att tillverkarna alltid kommer att ha som mål att öka antalet byte per kvadrat tum.

Den precision som finns i dagens hårddiskar gör det omöjligt att till exempel byta läshuvuden utan specialverktyg. Att ta ut skivorna ur en disk är en krävande operation eftersom det påverkar hur hårddisken läser sektorerna. Det räcker med att en enda komponent är ur position för att disken inte ska hitta exakt de sektorer den behöver läsa för att positionera läs och skrivhuvudena på ”rätt spår”. Om hårddiskens elektronik inte får tillgång till rätt data på de sektorer som begärts av styrenheten, kan hårddisken jobba i all oändlighet för att hitta filerna, eller så kan den stänga av sig själv som en säkerhetsåtgärd.

Elektronikprecision är lika viktig som mekanisk precision. Förr i tiden kunde ett byte av kretskort mellan liknande hårddisktyper vara ett snabbt sätt att kringgå ett defekt kort. Dagens elektronik är mer komplicerad än så och tekniska innovationer under de senaste 15 åren har i praktiken satt stopp för kretskortsbyte som en alternativ lösning. Det beror på att varje specifikt kort innehåller information som matchar data på exakt de skivor som det satt monterade mot från fabriken och listor med dåliga sektorer ligger lagrade i elektroniken på just det kortet.

Förbättringar och utveckling av en komponent driver fram utvecklingen för andra. Som exempel kräver förbättringar av skivornas förmåga att lagra data i magnetskiktet förbättringar i läs/skrivhuvuden. Därför måste också elektroniken vara anpassad och finjusterad för varje enskild diskmodell.

Hårddisktillverkare gör stora batcher av hårddiskar så att exemplaren blir likadana. Men den så kallade «Revision Code» (en proprietär skrivskyddad programvara som används av elektroniken för att styra hårddisken interna funktioner) ändras ofta för en och samma modell och en batch kan innehålla olika versioner. Därför krävs en omfattande utbildning i elektronik och datalagringsteknik för att jobba med hårddiskar och dataräddning.

Kvalifikationer

Ibas kräver att du ska vara ingenjör eller ha en teknisk utbildning inom elektronik/mekanik för att få jobba i vårt labb. Vi har egen forskning- och utvecklingsavdelning som består av ingenjörer från våra nationella och internationella laboratorier. De arbetar tillsammans med hårddisktillverkare för att kunna utveckla vår världsledande teknologi för dataräddning. Detta gäller både den hårdvara och den mjukvara vi använder.

De tekniska innovationerna i datalagringsindustrin har inspirerat våra ingenjörer i 30 år. Vi har designat egna programvaror, hårdvara och elektroniska verktyg för att kunna jobba med hårddiskar och våra kunders data. Ibas gjorde faktiskt världens första PATtern ANalyser år 1993. PATAN är en utrustning som analyserar dataströmmen från en hårddiskskiva som monterats på ett så kallat ”spin stand” och extraherar datasektorerna för lagring på nytt media. Det var en av Ibas grundare, Kjell Berge, som konstruerade PATAN maskinen och han har även konstruerat den Degausser för dataradering som vi tillverkar och säljer världen över.

Vad betyder detta för dig?

Våra ingenjörer anses vara de bästa i världen och ett gott råd är att du ringer oss innan vänder dig till mindre erfarna aktörer på marknaden eller riskerar att förvärra skadan genom att försöka rädda disken på egen hand.

Ibas har genomfört lyckade rekonstruktioner på diskar som varit med om bränder, översvämningar och explosioner. Men dessa extrema räddningar utgör endast en liten andel av alla räddningsuppdrag vi har. I de flesta fall rör det sig om singeldiskar men vi ser en stadig ökning av RAID, SAN och NAS system. Oftast rör det sig om fysiska fel och ibland har användaren testat gör-det-själv verktyg (räddningsprogramvara) eller vänt sig till oseriösa företag som lovat lösningar på kort tid och till låg kostnad. Om det finns fysiska skador på din enhet kan Ibas som enda räddningsföretag i världen använda egna metoder för att tvinga hårddisken att läsa runt de skadade områdena och förhindra att skadan förvärras. Om någon annan försökt rädda en fysiskt skadad disk innan den kommer till oss minskar chansen för en lyckad räddning och det beror på just detta. Vi hoppas att denna information var användbar och tveka inte att kontakta oss om du behöver råd angående din hårddisk och just din situation.