Information om virus

De vanligaste frågorna vi får in till vår kundtjänst gällande datavirus:

Q: Hur skyddar jag mig från att få ett virus?

Q: Vilka typer av filer ska jag skanna och ställa in på auto protect?

Q: Vad är tydliga indikationer på att jag har fått virus?

Q: Vilka är de vanligaste sätten att få virus på?

Q: Vad ska jag göra om jag får ett virus?

Q: Hur skyddar jag mig från att få ett virus?

I dagens samhälle är antivirusprogram inte ett val, det är ett måste! Ett bra antivirusprogram kommer att utföra en real time och on-demand-viruskontroll på ditt system. Du kommer automatiskt att varnas om ett virus upptäcks. Programmet kommer också att uppdatera sina virusversioner, eller signaturer, så att virusskyddet enkelt kan upptäcka nya virus kontinuerligt. Det är viktigt att du alltid håller ditt virusskydd så uppdaterade som möjligt.

När du har köpt ett antivirusprogram kan du skanna nya program innan du kör eller installerar dem och naturligtvis också genomsöka nya enheter (även om du tror att de är tomma) innan du använder dem.

Du kan också vidta följande försiktighetsåtgärder för att skydda din dator mot virus:

  • Var alltid väldigt försiktig med att öppna bifogade filer du får i ett e-postmeddelende- särskilt om e-posten kommer från någon du inte känner. Undvik att ta emot program (EXE eller COM-filer). Var försiktig med att köra program som kommer från okända källor. Var försiktig med att använda Microsoft Word eller Excel-filer som kommer från en okänd eller osäker källa.
  • Konfigurera Microsoft Word och Excel att varna dig när du öppnar ett dokument eller kalkylblad som innehåller ett makro (i Microsoft Word kan du kontrollera Verktyg | Alternativ | Allmänt).
  • Skrivskydda systemets NORMAL.DOT fil. Genom att göra denna fil skrivskyddad, kommer du förhoppningsvis märka om ett makrovirus försöker att skriva till den.
  • När du behöver skicka en Microsoft Word-fil till någon, skicka en RTF-fil (Rich Text Format) istället. RTF-filer supportar inte makron och genom att göra detta kan du försäkra dig om att du inte av misstag skickar en infekterad fil.
  • Slutligen, gör alltid regelbundna säkerhetskopior på dina datafiler. Om din dator blir infekterad kan du på så sätt vara säker på att du har en ren backup som hjälper dig att återställa efter angreppet.

Q: Vilka typer av filer ska jag skanna och ställa in på auto protect? ?

Här är en lista över filtyper som du bör se till att ditt antivirusprogram skannar och kör på auto protect:

386, ADT, BIN, CBT, CLA, COM, CPL, CSC, DLL, DOC, DOT, DRV, EXE, HTM, HTT, JS, MDB, MSO, OV ?, POT, PPT, RTF, SCR, SHS, SYS , VBS, XL?

Q: Vad är tydliga indikationer på att jag har fått virus??

Om ditt antivirusprogram talar om att det finns flera filer på en disk som är infekterade med samma virus har du en väldigt bra indikation. Tänk på att om programmet bara rapporterar att en fil är infekterad eller om filen inte är en programfil- en EXE eller COM-fil- är rapporten falsk.

Andra indikationer:

  • Det rapporterade viruset hittades i en EXE eller COM-fil eller i startsektorn på disken.
  • Om Windows inte startar i en 32-bit disk eller i file access mode.
  • Om flera körbara filer (EXE och COM) på ditt system plötsligen blir större än vad de var tidigare.
  • Om du får en varning om att ett Microsoft Word-dokument eller Excel-kalkylblad innehåller ett makro, men du vet om att det inte borde innehålla ett makro (om du har aktiverat en automatisk varningsfunktion i Word/Excel).

Q: Vilka är de vanligaste sätten att få virus på?

Ett av de vanligaste sätten att få ett datavirus på är genom att ansluta sig till en infekterad USB-enhet. Ett annat sätt är att ta emot en infekterad fil (till exempel en EXE eller COM-fil, eller ett Microsoft Word-dokument eller Excel-kalkylblad) via fildelning genom att ladda ner den från internet, eller som bilaga i ett e-postmeddelande.

Q: Vad ska jag göra om jag får ett virus?

För det första, få inte panik! Omformatera inte eller radera allt. Skriv ner allt du gör i den följd du gjorde det på. Att vara noggrann kommer att hjälpa dig längre fram. Din huvudsakliga åtgärd är att isolera viruset så att det inte sprider sig till andra platser och därefter ta bort det.

Om du arbetar i en nätverksmiljö där du delar information och resurser med andra, måste du meddela systemadministratören om vad som har hänt. Det är möjligt att viruset har smittat mer än en dator i arbetsgruppen eller i organisationen. Om du använder ett lokalt nätverk, logga omedelbart ut från nätverket.

När du får ett virus måste du desinficera systemet och därefter arbeta tätt för att ta itu med eventuella problem (som exempel, bör du noggrant och metodiskt titta på säkerhetskopieringen av systemet och eventuellt de flyttbara diskar som du har använt). Om du är i ett nätverk bör alla datorer i nätverket inklusive servrar också kontrolleras.

Alla bra antivirusprogram kommer att hjälpa dig att identifiera viruset och därefter ta bort det från systemet. Virus är utformade för att sprida sig, så sluta inte vid det första viruset du hittar, fortsätt att söka tills du är säker på att du har kontrollerat alla tänkbara källor. Det är möjligt att hitta hundratals kopior av viruset!

För att starta desinficeringen av ditt system måste du först avsluta alla program och stänga av datorn. Om ditt virusskydd kan ta bort viruset från en infekterad fil rensar du filen. Om detta misslyckas, eller om virusprogrammet inte kan ta bort den, välj då att radera filen eller isolera den. Det bästa sättet att isolera en sådan fil är att lägga den i en tydligt markerad mapp och därefter radera den från systemet.

När du har är klar med ditt system kontrollerar du säkerhetskopior och flyttbara enheter. På detta sätt kan du vara säker på att du inte av misstag infekterar din dator igen. Kontrollera alla diskar och USB-enheter som kan ha använts i ditt system.

Slutligen, tänk igenom vilka som har använt datorn de senaste veckorna. Om det finns andra som har gjort det, kan de råkat smitta sin dator och kan behöva hjälp. Virus kan också infektera andra datorer genom filer som du har delat med andra personer. Fråga dig själv om du har skickat några filer som t.ex. e-postbilagor eller kopierat några filer från din dator till eller server, webbsida eller FTP-plats nyligen. Om så är fallet, skanna dem för att se om de är smittade och om de är det måste du informera de personer som kan ha fått en kopia av den infekterade filen på sin dator.