Digital forensik innebär främst analys av elektroniska spår

Vårt team av erfarna IT-forensiker har kompetensen och verktygen för att:

 • Veta var bevisen kan hittas och säkrar bevis i form av epost, dokument och användarens aktiviteter från datorer och mobiltelefoner.
 • Säkra, analysera, värdera och förklara vad bevisen innebär.
 • Hantera bevismaterial på ett korrekt och verifierbart sätt.
 • Bistå som expertvittnen vid processer inom både civilrätt och straffrätt.

Ibas IT forensiska undersökningar tjänster riktar sig främst till det privata näringslivet, men vi erbjuder samma tjänster till privatpersoner, polisen och andra myndigheter.

Digital forensik

tillgängliggöra dokument för granskning

Vi hjälper dig att tillgängliggöra dokument för granskning

Vi vet att ombudet tillsammans med klienter är de som har de bästa detaljkunskaperna i ärendet.

Vår e-discovery-teknik hjälper ombud och deras klienter att snabbt och effektivt söka bland digitala filer, dokument och e-post. Kort kan tekniken beskrivas med att vi förbereder dokument och filer så att de blir sökbara, och därefter tillgängliggörs informationen för granskning. Syftet med detta är att få en relevant och insiktsfull analys av materialet med möjlighet till direktrapportering till klienten.


Vi hjälper dig att göra elektroniska spår till bevis

IT forensiska undersökningar omfattar vanligtvis att säkra och analysera bevis på hårddiskar, mobiltelefoner, servrar, surfplattor, USB-enheter och olika minneskort.

Professionell dokumentation gör elektroniska spår till stark bevisning. En IT forensisk utredning kan vara en viktig bevisning vid en utredning om affärskritisk information som har stulits eller om man misstänker ett intrång i upphovsrätt.

Vid en IT forensisk utredning kan raderad e-post och raderade dokument återskapas eller så behöver annan raderad information återskapas. Analysen kan utreda och förklara ett händelseförlopp och vara bevis på oegentligheter och illojala medarbetare.

IT forensiska undersökningar

IT forensiker

Våra IT forensiker jobbar inom en mängd olika områden:

 • Illojalitet på företaget
 • Stöld av företagshemligheter
 • Konkurrensutredningar och M&A
 • Kopiering av källkod och upphovsrättsskyddat material (IP)
 • Konkurs
 • Korruption
 • Kontraktsbrott
 • Industrispionage
 • Ekonomiska bedrägerier
 • Uppsägning utan saklig grund
 • Dataintrång
 • Dokumentförfalskning

Säkra bevis? Tänk brottsplats!

Har du sett hur polisen spärrar av en brottsplats till utredarna är klara? Detsamma gäller i den digitala världen.

Även en snabb inblick av ”brottsplatsen” kan resultera i överskrivning eller radering av viktiga bevis. Det kan också leda till ändring av systemtiden eller datum som kan vara viktiga, vilket gör det svårt att urskilja dina handlingar från den påstådda gärningsmannens handlingar.

Säkra bevis

Ring oss

Ring oss på 018 84 36 203

Vår kundtjänst står redo för att hjälpa dig

Kontakta mig!