Data Managment Migration and Consolidation

Migrering och konsolidering

En administratörs värsta mardröm är ofta migration och konsolidering av mail i Exchange Server- miljöer eller ändring av konfigurationen i nätverksarkitekturer. Ontrack PowerControls sparar tid, pengar och ansträngning eftersom du kan mailboxar som är offline till en ny server vid en Exchange- eller Office 365 migration.

Det är ofta verksamhetsförändringar som medför ändringar e-postmiljön. Ett entreprenörsföretag som expanderar, en verksamhet som köpts upp eller lagts ner. Det är ett måste att ha flexibla miljöer som gör att du kan uppdatera, uppgradera och migrera data.

Kontakta oss för mer information om hur Ontrack PowerControls förenklar migrationsprocessen med Excange- server eller office 365-miljöer.


Exchange e-postmigrering

När en Exchange-server tas ur drift, kan Ontrack PowerControls Mailbox Creation Wizard automatisera full kopiering av den e-postdata som finns i en omonterad Exchange Database (EDB) fil till en annan Exchange- server i nätverket. Programvaran tillåter en fullständig sammanslagning av alla postlådor i en enda Information Store utan att du behöver ha den gamla servern online i den nya nätverkskonfigurationen.

Systemverktyg och andra migrationslösningar kräver att gamla och nya servrar är online för att utföra migreringen. Det gör inte Ontrack PowerControls.

Data Managment Exchange Mailbox Migration

Data Managment Consolidation Of Exchange Servers

Exchange server konsolidering

Om man konsoliderar Exchange- servrar får man möjlighet att spara tid och pengar genom att minska antalet servrar och mängden lagrad serverdata. Om du använder Ontrack PowerControls kan du effektivisera konsolideringsprocessen och eliminera behovet av extra hårdvara, äldre system och resurser för att hantera konsolideringsprocessen.


Office 365 migrering

Företag som går över till Office 365 brukar vanligtvis inte flytta över alla mailboxar. Istället väljer man att migrera det som lagrats efter ett visst datum. I det avseendet är det ibland nödvändigt att återskapa data som lagrades före detta datum. Ontrack PowerControls är då en utmärkt produkt att använda för att kopiera innehållet från en «on-premises EDB»  till en användares Office 365 mailbox på kort tid.

Problem med e-postadministration?

Till exempel har vi en kollega som råkade radera en e-posttråd som behövdes för att genomföra ett större projekt. Meddelandena lagrades på en Exchange- server, men i olika EDB- filer.

Genom att använda Content Analys- funktionen i Ontrack PowerControls kan emellertid administratören skapa en Content Analys Store, som innehåller alla relevanta EDBs. Detta sparar tid och användaren kan återställa raderade e- postmeddelanden mer effetivt