Migration from Sharepoint Sites

Migration av Sharepoint-siter

En central Sharepoint-site gör det möjligt för olika användare att samarbeta kring och utbyta innehållet i dokument. Tillsammans skapar många människor ett gemensamt innehåll. Men det uppstår ibland ett behov av att omstrukturera den ursprungliga Sharepoint installationen med nya siter. Ontrack Powercontrols hjälper administratörer att förenkla migrationsprocessen för Sharepoint-bibliotek från en plats till en annan.


Konsolidering av Sharepointsajter

Ontrack Powercontrols gör det enkelt att planlägga, designa och implementera nya Sharepoint siter. Eftersom du kan hantera enskilda poster och hela siter direkt i en backup så kan du exportera dem till nya eller andra platser samt skapa nya Sharepoint-strukturer.

Det är också möjligt att bara använda drag & drop från Sharepoint restore till en ny destinationsmapp på en single site eller över flera siter.

Consolidation of Sharepoint Sites

Bevarer dataintegriteten

Bevarar dataintegriteten

När man vill ha en återställning av Sharepoint-data i enlighet med gällande lagar eller andra krav kan det vara viktig att behålla metadata om återställd data. Ontrack PowerControls ändrar inte metadatan på varken Sharepointkällan eller målet och bibehåller dataintegriteten genom att behandla källfilen som om den vore skrivskyddad.