Driftstopp - orsak och kostnad

Datoranvändare tror ofta att deras förlorade data är bortom all räddning. Det är förståeligt.

Den information som finns om förlorad data kan vara komplicerad, inkonsekvent eller felaktig, så det är inte en överaskning att förlorad data och återställning av data är förvirrande och missförstådda begrepp.

Elektronisk data kan vara ett av företagens mest värdefulla och sårbara tillgångar. Enligt våra erfarenheter är de främsta hoten mot din data:

  • Maskinvaru- eller systemproblem
  • Mänskliga fel
  • Elektronikfel
  • Korrupt programvara
  • Virus
  • Naturkatastrofer

Dessa 6 stora hot mot dina data har två saker gemensamt: De är oförutsägbara och i många fall, okontrollerbara. Därför kan de återgärder som vidtagits inte alltid förhindra dataförlust.

Förutom att vara en sårbar resurs, är elektronisk data också en värdefull resurs.

Baserat på informationen nedan är det lätt att se hur viktiga kostnaderna vid dataförlust eller otillgänglig data kan vara. Att vara utan data och att inte få tillgång till sina system innebär ofta en ekonomisk katastrof.

IndustrisektorFörlorade intäkter / timme
Energi$2.8 millioner
Telekommunikation$2.0 millioner
Produktion$1.6 millioner
Finansiella verksamheter$1.4 millioner
IKT$1.3 millioner
Försäkring$1.2 millioner
Retail$1.1 millioner
Läkemedel$1.0 millioner
Banktjänster$996,000

Source: IT Performance Engineering & Measurement Strategies: Quantifying Performance Loss, Meta Group, October 2000.

När tiden är avgörande och data är verksamhetskritisk kan dataräddning vara det mest praktiska alternativet.

De flesta förlitar sig på sina säkerhetskopior efter en dataförlust men det är viktigt att tänka på att säkerhetskopian inte alltid innehåller det man hoppats på, innehållet kan vara för gammalt eller rentav skadat. En dataräddning kan ge dig tillgång till den senaste versionen av förlorad data.

Varje sekund som passerar efter en datakatastrof betyder förlorad tid och pengaförlust för ditt företag. En återställning av data reducerar driftstoppet genom att snabbt återställa och returnera din data.

Vid expresshantering jobbar vi dygnet runt och totalkostnaden för räddningen blir oftast lägre än om man försöker hitta och återskapa innehållet som gått förlorat från olika säkerhetskopior. En full restore av en backup kan i många fall ta betydligt längre tid är en expressräddning hos Ibas. Vi presenterar alltid en detaljerad analysrapport så att kunden kan se en fullständig lista över sina rekonstruerbara och ev. förstörda filer i ett enkelt sökbart format. Detta ger kunden all nödvändig information som behövs för att avgöra om viktiga filer kan återställas och underlättar beslutet innan man bestämmer sig för att beställa det fortsatta arbetet med dataräddningen.

Så oavsett hur mörk en dataförlust kan se ut, ska du aldrig anta att dina data inte går att rädda- stäm alltid av med en kvalificerad expert innan du bestämmer dig för vad som ska göras när dataförlusten är ett faktum.

Om du har frågor om dataräddning eller andra alternativ, kontakta våra erfarna specialister på 018 84 36 203.