Press Release

Torsdag, Januari 31, 2013

Dataförlust i virtuella miljöer

Behovet av dataräddning i virtuella miljöer ökar och orsaken till systemkrascherna är många. Men hårddiskkrascher är inte den enda orsaken till dataförlusterna.

Virtuella miljöer är i dag standard på företag och backup-systemen är mer omfattande än för 10 år sedan. Trots detta är katastrofen ett faktum, vilket media har rapporterat om det senaste året. Men situationen är annorlunda än från tiden när varje företagare hade sitt eget serverrum med hårdvara. Enligt vår erfarenhet orsakas tre av fyra fel i den vanliga fysiska servermiljön av hårdvaran. I den virtuella miljön orsakas däremot sex av tio problem av människan.

Informationen i virtuella system är i de flesta fall mycket värdefull och utgör ryggraden i moderna företag. Det kan handla om affärskritiska databaser, affärssystem och företagshemligheter. Men många företag har i dag inte fastställda rutiner för en dataförlust i virtuella miljöer. En krasch får därför ofta stora konsekvenser för ett företag. Det kan handla om förlorad arbetstid, missnöjda kunder, minskad försäljning eller utvecklas till en förtroendekris där ett företags rykte står på spel med kundflykt och skadestånd till följd.

De flesta personer skulle aldrig kontakta en vårdcentral för en akut hjärtoperation. Det kan jämföras med företag som inte har rutiner och expertis för att hantera en kritisk dataförlust och hur man återskapar information ur virtuella system. Ändå förlitar sig många företag på den interna IT-avdelningen eller på företagets supportavtal vid en krasch.

Vid en katastrof handlar det egentligen om två olika delar, dels service på systemet och dels hjälp för att rädda information. Fel metoder och brist på fackkunskap kan göra en dataförlust till en mardröm som påverkar bolagets varumärke och genererar stora kostnader.

Ett vanligt scenario vid ett datahaveri är att IT-avdelningen eller serviceleverantören har försökt kopiera ut korrupt data på lagringsmedia som de sedan vill att en dataräddare ska återskapa. Många gånger har man tyvärr använt fel program och kommandon samt kopierat informationen på fel sätt ur det virtuella systemet. Även vid mycket små misstag riskerar man att förvärra skadorna avsevärt.

När problem uppstår är det avgörande att vidta korrekta åtgärder och vara säker på att man gör rätt. Ett konkret råd vid dessa tillfällen är att inte använda V-motion för att flytta fungerande virtuella maskiner från det drabbade systemet. Då krävs det betydligt mer omfattande räddningsoperationer för att särskilja de områden som innehåller korrupta data på originalsystemet.

Gedigna katastrofplaner, tydliga ansvarsområden och regelbundna tester finns i dag på plats hos större organisationer. De företag som även har en plan för dataräddning, i kombination med spetskompetens inom detta område, kommer i regel ur krisen både snabbare och kostnadseffektivare.