Press Release

Måndag, Februari 2, 2009

Ibas lanserar återställningsverktyg för Microsoft SharePoint Server

Ibas programvaruverktyg för att rädda data och återställa Exchangeservrar, Ontrack PowerControls, finns nu också tillgängligt för Microsoft Office SharePoint Server 2007.

SharePoint-versionen av PowerControls gör det möjligt för IT-administratörer att enkelt och effektivt söka rätt på och återställa data från en SharePoint-databas, på samma sätt som PowerControls för Exchange Server effektivt letar upp och återställer data från en Exchange-databas.

– Även om SharePoint Server 2007 har enklare funktioner för återställning, finns det en risk att förlora data. En oavsiktlig radering eller felaktig redigering gör att det finns ett stort behov av att snabbt kunna återställa information och dokumentation från en säkerhetskopia. Dessutom måste lagstadgade och juridiska krav följas kring viss arkiverad information. Med Ontrack PowerControls är återställningen inte längre en tekniskt svår och komplicerad process, säger Åke Ljungqvist, Sverigeansvarig på Ibas.

Funktionerna med nya Ontrack PowerControls för SharePoint är:

  • Tiden för att återställa dokument, poster, listor, mappar eller bibliotek minimeras. Tack vare granulära återställningar från en backup (eller snapshot), behöver administratörerna inte längre genomföra en fullständig återställning för att kunna lokalisera data.
  • Inga återställningsbegränsningar för samma plats. Med Ontrack PowerControls för SharePoint kan användare göra återställning till den ursprungliga eller en annan SharePoint-plats, vilket möjliggör återställning direkt till en produktionsserver med SharePoint eller ett filsystem. Det här innebär att det inte behövs några dyra återställningsservrar eller andra åtgärder för att importera data till en SharePoint-server.
  • Tiden som krävs för att hitta det som överensstämmer med specifika kriterier minimeras. Med hjälp av en avancerad sökfunktion som läser av alla innehållsdatabaser kan administratören jobba med en mängd olika kriterier som till exempel datatyp, nyckelord, ämne, datum, specifika användare och fil- och bilageinformation.
  • Ontrack PowerControls bevarar det ursprungliga metadatat hos SharePoints källa och mål. Dataintegriteten skyddas genom att bara genomföra läsoperationer på källfilerna – datat ändras inte när målet aktiveras.
  • Kostnaden som krävs för att återställa förlorad data minimeras. Med Ontrack PowerControls behöver du ingen dyr återställningsserver. Verktyget kan läsa befintliga säkerhetskopior av innehållsdatabaser och därför behövs inga dyra backupprogram – och heller ingen förändring av dina backuprutiner.

För mer information, vänligen kontakta:
Åke Ljungqvist
Sverigeansvarig, Ibas laboratories AB
Mobil: 070-397 10 55
E-post: ake.ljungqvist@ibas.se