Press Release

Tisdag, November 4, 2014

Ibas lanserar Ontrack PowerControls för Microsoft SQL

Ibas lanserar nu ett nytt dataåterställningsverktyg som löser ett av de största problemen som SQL databasadministratörer står inför. Ontrack PowerControls för SQL återskapar en tabell från en backup eller en snapshot på ett par sekunder istället för en tidsåtgång på flera timmar.

Ibas utökar nu sin programvara - Ontrack PowerControls – som används för att söka, återställa, rekonstruera och migrera data till att även hantera Microsoft SQL Server. Detta är ett svar från kunder som säger att de vill kunna återskapa SQL-tabeller snabbare från backuper för att undvika långa avbrott per dag. Ontrack PowerControls för SQL kan drastiskt minska tiden det tar att återskapa tabeller från timmar till minuter.

– SQL-databaser utgör grunden för många företagsapplikationer. När det är driftstopp på en företagskritisk applikation är det inte ovanligt att se CIO:n stå över databasadministratörens axel för att hoppas på en snabb återställningsprocess. En sådan process tar oftast timmar då man måste återställa en hel databas även om det bara är en tabell som behöver återskapas. Med Ontrack PowerControls förändras bilden av komplicerade och tidsödande databasåterställningar. Vi ger nu användaren tillgång till enstaka tabeller utan att först återställa en hel databas, säger Åke Ljungqvist, Sverigechef på Ibas.

Studier från Ibas moderbolag Kroll Ontrack visar att 64 procent av databasadministratörerna genomför flera SQL-återställningar per månad till följd av förlorad kolumn- och tabell-data. 25 procent angav att de gjorde sex SQL-återställningar per månad och 39 procent av företagen har mellan en och fem förfrågningar av SQL-återställning per månad. På frågan hur lång tid det brukar ta att återställa en tabell från en SQL server-databas svarar 52 procent att det tar mer än en timme.

Urval av funktioner och egenskaper i Ontrack Powercontrols för SQL:

  • Återställer endast de tabeller man behöver.
  • Stödjer snapshot och original SQL-backuper.
  • En enkel och intuitiv design gör att programmet är lätt att hantera med minimal förhandskunskap.
  • Dra och släppa enstaka tabeller från SQL-backuper eller lagrade snapshots till önskad miljö.
  • Med Ontrack PowerControls specificerar man själv sina sökkriterier och kan köra detaljerade sökförfrågningar
  • Förhandsgranska innehåll i tabeller för att bekräfta tidsversion innan man utför en återställning.
  • Kräver inte T-SQL eller PowerShell-skript när man återställer en tabell.

Ontrack PowerControls stöder SQL 2008 R2 och SQL 2012. Programmet behöver inte ett unikt eller proprietärt backupformat för att kunna utföra återställningen. För mer information eller gratis test gå till www.ibas.se/ontrack-powercontrols/.

Produktblad, Ontrack PowerControls för Microsoft SQL Server