Press Release

Onsdag, Juni 27, 2007

IT-chefens försök gör mer skada än nytta

– Alla som på egen hand försöker rekonstruera förlorad data, riskerar att göra mer skada än nytta. Nu varnar dataräddningsföretaget Ibas PC-användare och IT-chefer för att ta saken i egna händer.

Dataräddningsföretaget Ibas är bland de främsta i världen på rekontruktion av data. Deras undersökning visar på att i 30 procent av förra årets fall av förlorad data, hade användarna eller IT-avdleningarna själva försökt sig på en rekonstruktion, utan att lyckas.

– Problemet är att dessa försök ofta försvårar eller gör det omöjligt för oss experter att lösa problemet. Vi löser i genomsnitt drygt 80 procent av alla fall som kommer in till oss. I de fall folk själva försökt sig på att lösa problemt innan de vänder sig till oss, går siffran ner till 50 procent, säger Caj Bendz, Sverigeschef på Ibas.

Och svenskar skiljer sig inte mycket från övriga européer. I en undersökning av Ontrack Data Recovery bland 329 anställda över hela England, meddelade 1 av 3 att de själva kunde tänka sig att försöka sig på att rädda data som gått förlorad.

De mest erfarana gör mest skada
Ironiskt nog är det generellt så att goda PC-kunskaper försvårar rekonstrukionen ytterligare. Många är idag vana att arbeta vid datorer och hjälper ofta sig själva via FAQ:er etc. Därför att det inte konstigt att försök till självhjälp görs även när data gått förlorad.

– Dessvärre är det många som inte vet att rekonstruktion av förlorad data är ett krävande specialområde som man gör klokast i att överlåta åt experter, fortsätter Caj Bendz och ger följande råd om du förlorar data under sommaren:

Tips på vad du bör tänka på om du misstänker att data gått förlorad:

  • Grips inte av panik!
  • Slå av strömmen
  • Starta inte om datorn
  • Installera inte programvaran på nytt
  • Öppna inte hårddisken och försök inte själv att reparera den
  • Kontakta experter på området

Förutom att egenhändigt utförda försök att återskapa data försvagar oddsen att lyckas, försvårar det också för de experter som slutligen får i uppdrag att rädda situationen. Arbetet kräver mer tid än vad som annars varit nödvändigt och jobbet blir därmed dyrare.