Press Release

Måndag, Februari 25, 2008

Nya PowerControls 5.0; Lätt att vara e-post detektiv

Ibas lanserar en ny version av Kroll Ontracks prisbelönade verktyg för att söka och rekonstruera e-post. Med PowerControls 5.0 kan du alltid hitta det du söker efter i en Microsoft Exchange databas.

PowerControls 5.0 gör det ännu lättare att hitta e-post, kalendernoteringar eller annan information som kanske har raderats, arkiverats eller flyttats till ”fel” plats.

– Med PowerControls kan du söka och rekonstruera hela mailboxar, e-post, bifogade filer och mycket mer från alla tidigare backupversioner, antingen direkt till en Exchange server eller till en nyupprättad eller existerande .pst fil, säger Åke Ljungqvist, produktansvarig på Ibas.


Marknadens bästa rekonstruktionsverktyg för Exchange förbättras nu ytterligare. PowerControls 5.0 är lika snabb som tidigare versioner, och gör det dessutom möjligt att:

  • Söka, flytta, kopiera, exportera eller radera data från en aktiv Exchange Server
  • Kontrollera vilka e-brevlådor som användarna kan få tillgång till och övervaka användarnas aktivitet
  • Upprätta nya e-brevlådor automatiskt som en del av en kopieringsprocess mellan två Exchange-system
  • Generera rapporter som visar sökresultat från Exchanges databas


PowerControls har genom oberoende testning erhållit status som ”Verified for Microsoft Windows XP”, den ger fullvärdigt stöd för Microsoft Exchange 2007, och stöder Microsoft Outlook 2007.