Press Release

Torsdag, September 4, 2008

Räddningstjänstens IT-system fungerar nu till fullo efter katastrofen

– Ibas räddade all verksamhetskritisk information efter översvämningen

I våras översvämmades Räddningstjänstens källarlokaler i Göteborg och
datahallen stod helt under vatten. Dataräddningsföretaget Ibas ryckte ut
och räddade all verksamhetskritisk information under sommaren. Först nu
är Räddningstjänstens system helt återställda efter katastrofen.

I mars i år stod Räddningstjänsten i Göteborgs lokaler under vatten på
grund av en översvämning. Bland den förstörda utrustningen fanns ett
tiotal servrar och lagringssystem på flera terabyte; från ett stort
Raidsystem innehållande 80 hårddiskar med 350 000 filer samt ett 20-tal
databaser. Hårddiskarnas innehåll rörde hela Räddningstjänstens
kärnverksamhet och var ytterst verksamhetskritisk.

Det var i juli 2008, efter totalt sju veckors arbete, som Ibas lyckades
återskapa totalt 86 procent av all förlorad information och 100 procent
av den verksamhetskritiska informationen. Idag, två månader senare,
fungerar alla IT-system igen på Räddningstjänsten och via e-postsystemet
har IT-avdelningen även lyckats hitta mycket av den del av informationen
som inte lyckades återskapas.

– Vi är mycket nöjda med Ibas insatser. Vi hade helt gett upp hoppet och
trodde att det var omöjligt att återskapa informationen när först vi kom
i kontakt med Ibas. En hårdvaruleverantör uppskattade först chanserna
för Ibas att kunna rädda informationen till 0,2 procent, men det slutade
med att de lyckades till hela 86 procent, säger Henrik Nörholt på
Räddningstjänsten i Göteborg.

– Detta är en av våra största och mest komplicerade datarekonstruktioner
någonsin och vi är extremt nöjda med slutresultatet som innebär att
Räddningtjänsten slapp starta från noll med sin IT-verksamhet. Bara att
återställa Räddningstjänstens viktigaste databas hade tagit
organisationen cirka 20 000 mantimmar om vi inte hade lyckats rädda den,
säger Åke Ljungqvist, Sverigeansvarig på Ibas.

Leverantören av hårdvara hade inte möjlighet att lämna ut all
dokumentation av Raidsystemet. Ibas fick därför köpa in identisk
hårdvara och utföra så kallad ”reversed engineering”. Ibas nordiska
ingenjörer samarbetade med experter på moderbolaget Kroll Ontrack i USA.
De säkrade först ”rådatat” och därefter utvecklades en speciell
programvara för hantera det komplicerade Raid-systemet. 24 av de 80
hårddiskarna i lagringslöstningen gick inte att rädda, men till slut
räddades ändå 86 procent av innehållet och totalt 4 terabyte information.