Sänd dina gamla lagringsmedia till Ibas

Ibas erbjuder certifierad dataradering med OntrackEraser Degausser 3.0 och raderingsprogram.

Vid användning av degaussern utsätts lagringsmediat för ett starkt magnetfält och avmagnetiseras. Detta innebär att all information som lagrats och all systeminformation raderas permanent. Enheten blir obrukbar efteråt.

Ibas Degausser är säkerhetsgodkänd av NSM, CESG och NATO.

Efter utförd radering erhålls ett certifikat som garanterar att all information är raderad. Om media inte ska returneras sänds de till miljögodkänd elektronikåtervinning.

Priser

1-10Hårddiskar / tapeskr. 180,- pr. enhet - min kr 750.
11-50Hårddiskar / tapeskr. 120,- pr. enhet
51-200Hårddiskar / tapeskr. 90,- pr. enhet
201>Hårddiskar / tapesoffereras separat

Moms och frakt tillkommer på ovanstående priser.

Vi hjälper dig gärna att boka den mest lämpliga frakten till oss.

Beställ säkerhetsbehållare för att samla ihop hårddiskar och band

Har du behov av en behållare som du kan placera i era lokaler beställer du enkelt vår låsbara behållare som vi hämtar enligt överenskommelse.

Priser inkl. radering av hårddiskarna / banden:

Hämtning var 6:e månad: kr 17990,- (3 års avtal)
Hämtning var 12:e månad: kr 19990,- (3 års avtal)

Inklusive frakt. Moms tillkommer

För beställning kontakta Åke Ljungqvist