Raderat filer från Windows och Apple?

Ibas återhämtar raderade filer åt både företag och privatpersoner.

Du kan välja att skicka in din lagringsenhet till oss eller eller prova själv med räddningsprogrammet Ontrack Easyrecovery.

Tips för raderade filer

Har du raderat filer oavsiktligt, sluta använd lagringsenheten! Om du fortsätter kan ny data skriva över de raderade filerna.


File Recovery from Damaged Storage Media

Återställning av filer från skadat lagringsmedia

Oavsett om du t.ex. har förlorat dokument, kalkylblad, presentationer, databasfiler, grafik, bilder eller musikfiler, kan vi erbjuda snabba och kostnadseffektiva lösningar för att rekonstruera alla typer av filer.

Kontakta oss så snart som möjligt om du har förlorat data på grund av fel på elektronik eller mekaniska fel på själva lagringsenheten. Vi ger dig de rätta råden kostnadsfritt direkt när du kontaktar oss! Det viktigaste är att förhindra ytterligare dataförluster.

Vad händer när du raderar en fil från din hårddisk?

TIPS: Försök inte att återställa filer själv om hårddisken är brand- eller vattenskadad, ger ifrån sig ljud eller har andra fysiska skador.


När kan du använda en prova-själv programvara?

Ontrack Easyrecovery är en perfekt lösning för att rädda bilder, musik, videos, mail och dokument som råkat bli raderade eller otillgängliga på grund av formatering eller fel i olika programvaror. Lämpligt för privat- och företagskunder och finns tillgängligt för Windows och Mac.

Programvaran har inga begränsningar i datavolym som ska räddas och den fungerar på alla typer av lagringsmedia.

Beställ din version direkt på nätet.

Ontrack EasyRecovery

CTA

Ring oss på 018 84 36 203

Vår kundtjänst står redo för att hjälpa dig 24/7

Kontakta mig!