Radering av data – varför ska man bry sig?

Ibas blir ofta kontaktade för att rädda data som har blivit otillgänglig när en hårddisk kraschat, blivit oavsiktligt raderad eller vid miljoner andra tänkbara scenarier. Men vart vänder sig personer som vill ha data raderad permanent?

När du ska skydda din mest känsliga elektroniska information behöver du en policy för dataradering i din datalagringsstrategi. Då är det bara ett gott råd som gäller- använd certifierade lösningar som garanterar att data inte hamnar i fel händer när du byter ut din lagringsutrustning.

Många verksamheter har dokumenterade riktlinjer för hur länge olika typer av information, som exempelvis bokföringsuppgifter och kundregister, ska sparas. Men många av dessa företag har inga klara riktlinjer gällande hantering av data som inte längre behöver lagras eller vid kassering av gamla datorer, hårddiskar, servrar och andra datalagringsenheter.

Ny lagstiftning i Europa 2015

EU: s General Data Protection Regulation syftar till att ena sekretesslagstiftningarna för att möta utmaningarna i den digitala tidsåldern och särskilt stärka skyddet av personuppgifter på nätet. När lagen träder i kraft, kommer det krävas att alla företag som hanterar EU-medborgares data ska radera personlig information på begäran eller när uppgifterna inte längre används..

Ibas och Ontrack har genom en undersökning konstaterat att 57 procent av 660 europeiska IT chefer som deltog, tror att de kommer att påverkas direkt av denna lagstiftning.

Tre av fem (61 %) IT- chefer har heller inte rutinerna som krävs för den ny alagstiftningen.

Mer än hälften (55 %) har heller inte kartlagt vilken avyttringspolicy de ska ha i sin verksamhet

Höga böter

Det finns stor risk att företag som försummar radering kan bötfällas från € 250,000 till 0,5 % av den globala omsättningen för ett mindre brott och upp till 100 miljoner € eller 5 % av den årliga globala omsättningen för mer allvarliga kränkningar.

«Skrota» lagringsmedia

Kommandon som "delete" eller "format" skyddar inte dina data från att bli återställd. En nybörjare kan köra ett data recovery program på disken och återställa de flesta raderade filerna. Att fysiskt försöka förstöra disken med hjälp av en borr, hammare, slägga eller andra verktyg minskar absolut möjligheterna för en återställning, men Ibas har många gånger bevisat att det är möjligt att återställa data från hårddiskar som har krossats och till synes är helt ur funktion.