Data på villovägar – vad spelar det för roll?

EU General Data Protection Regulation har som mål att förena sekretesslagstiftningar för att möta utmaningar i den digitala tidsåldern och i synnerhet stärka skyddet av personuppgifter på nätet. Ibas och Ontrack har genom en undersökning kartlagt att 57 % av 660 tillfrågade europeiska IT- chefer tror att de kommer att påverkas direkt av denna lagstiftning. Vi ger dig en inblick i varför det är så viktigt att ta hand om sina data på ett säkert sätt.

Fem vanliga raderingsmetoder – som är osäkra

När det gäller säker radering av filer finns det många sätt att ”radera” data från ett lagringsmedium på. Men inget av dem garanterar att data inte kan återskapas.

  • Delete och tömning av papperskorgen uppdaterar bara en tabell som talar om att filen är inte längre går att nå. Men själva filen finns kvar på exakt samma plats, även om en vanlig datoranvändare inte kan få fram den.
  • Formateringskommandot uppdaterar tabeller som anger att alla filer och kataloger tas bort, men det tar inte bort data fysisk från mediet.
  • Det är svårt att garantera att data är fysiskt överskrivet. En användare kan inte styra när och var data skrivs på mediet eftersom systemet mellanlagrar data automatiskt vare sig användaren vill eller inte. Filraderingsverktyg kan skriva över filer och enskilda partitioner, men aldrig hela hårddisken.
  • Även om enlagringsenhet skadas så finns fortfarande informationen kvar och kan räddas.
  • Även om du använder avmagnetisering för att radera data är detta inte alltid tillräckligt. Du måste veta hur kraftigt magnetfältet måste vara och hur länge den specifika disken behöver utsättas för fältet.

Överskrivning med programvara

När du väljer att använda raderingsprogram måste du vara säker på att det skriver direkt till hårddisken utan att använda sig av operativsystemet på disken. Du måste vara säker på att all data blir fysiskt överskriven.

Ett gott råd är att se om verktyget du använder kan generera ett certifikat för 100% säker radering och om programvaran är certifierad.

Väljer du våra programvaror för dataradering har du möjlighet att antingen återanvända eller sälja datorer, hårddiskar, telefoner och andra minnen efter radering. Raderingscertifikat lagras centralt i systemet så att licenskontrollen och internkontrollen upprätthålls på ett korrekt sätt.

Ibas erbjuder Blanccos programvara för radering av PCs, servrar, LUN, virtuella diskar, mobiltelefoner och surfplattor, flash media och enskilda filer och mappar.

Overskrive med programvare

Degaussing

Degaussing

Degaussing raderar effektivt data genom att utsätta lagringsmediet för ett mycket starkt magnetfält som utplånar all information på mediet.

Vår Ontrack Eraser Degausser 3.0 genererar ett toppvärde på 18.000 gauss i mitten av hårddisken, detta är starkt nog för att radera säkert enligt de Oerstedvärden tillverkarna uppger på sina olika lagringsmedier.

Du kan också få dina lagringsmedier raderade hos Ibas om du inte vill investera i egna lösningar.


5 goda råd vid skrotning av gammal IT utrustning:

  • Bestäm var datorerna ska ta vägen. Ska de till elektronikskrotning, skänkas bort, säljas eller återanvändas internt?
  • Överväg om det finns ett behov av att återanvända lagringsmedia, detta påverkar valet av raderingsmetod.
  • Om du överlåter datorn till någon annan, se till att du vet hur data ska raderas på ett säkert sätt.
  • Var noga med att du får en kvittens på att samtliga data är raderade.
  • Ett företag eller verksamhet bör upprätta en säkerhetspolicy som inkluderar rutiner för radering av data. Vanligtvis innehåller PCs, kopiatorer, skrivare, faxmaskiner, PDA, telefoner, mobiltelefoner, surfplattor och digitalkameror information som tillhör verksamheten.

Raderingsprogram

Ibas erbjuder Blanccos programvara för radering av PCs, servrar, LUN, virtuella diskar, smarttelefoner och surfplattor, flash media och enskilda filer och mappar.


Centralstyrd dataradering

För att kunna balansera kostnader, effektivitet och säkerhetskrav knutet till en stadigt ökande datamängd, behöver organisationen ett centraliserat och professionellt system för dataradering (Data Erasure Management - DEM). Blancco Management Console är en unik lösning som gör det möjligt att styra raderingsprocessen online. Detta säkrar en effektiv och komplett DEM process.

Styringssystem for datasletting

Softwarelösningar

Hosted Erase:Låt Ibas administrera din raderingsmiljö! Registrera dig som användare och börja radera. Hosted Erase är en centraliserad webbaserad tjänst som hanterar rapportering och licenskontroll. Enklare kan det inte bli.
Radering av hårddisk:En snabb, effektiv och flexibel helhetslösning för radering av stationära- och bärbara datorer, servrar och lagringsmiljöer som möjliggör en säker skrotning eller återanvändning.
Radering av mobil:Säker massradering av data på Android, iOS och Windows smartphones och surfplattor.
Radering av flash media:Radera flash media som har använts i smarttelefoner, surfplattor, nätverksrouters, kameror etc.
Radering av filer:Radera filer eller mappar på datorer, servrar och virtuella maskiner som är i aktivt bruk, för att förhindra dataläckage.
Radering av LUN:Centralisera radering av logiska diskar som LUN och virtuella maskiner i en aktiv lagringsmiljö.
Management Console:Ett centralt styrsystem som är utformat för att stödja processen kring radering av IT- utrustning, inklusive distribution av raderingsprogramvara, hantering av hårdvara och rapportering av raderingsprocessen för granskningsändamål.

Ontrack Eraser Degausser 3.0

Ibas har under de senaste åren haft en stor efterfrågan av Degaussers från större privata- och offentliga näringsidkare som vill radera mängder av defekt lagringsmedia som man samlat på sig. Lagringsmedia som är fulla av känslig information men som inte kan raderas med hjälp av programvara. Många av dessa kunder väljer att använda Degaussern för att radera defekta hårddiskar med giltig garanti innan enheten skickas vidare till tillverkaren.

Degaussern raderar defekta lagringsmedier på ett sätt som vanliga raderingsprogram inte klarar av. Degaussern raderar effektivt data genom att utsätta lagringsmediet för ett mycket starkt magnetfält som raderar all lagrad information till 100%.

Raderingen tar bara 4 sekunder.

Ontrack Eraser Degausser raderar hårddiskar, tape, disketter och andra typer av magnetiska media med en formfaktor på 3,5” eller mindre på ett 100% säkert sätt. Hårddiskar och nyare band med fabriksinspelade servospår kan återanvändas, medan äldre tapetyper, disketter och videoband kan användas på nytt.

Om man behöver återanvända fungerande hårddiskar kan dessa raderas med de professionella programvarulösningar vi erbjuder. När hårddisken raderats med programvara kan den återanvändas.