Radera filer permanent

100 % säker radering av data

Ibas använder Blancco programvaror för radering av PCs, servrar,  LUN, virtuella diskar, smartphones, surfplattor, flash media och individuella filer och mappar.

100 % sikker sletting av data

Sletting av harddisk med Blancco Drive Eraser

Radering av hårddiskar

Radera data från PCs, bärbara datorer, servrar och andra lagringsmedier på ett säkert sätt med Blancco Drive Eraser.

Mer teknisk information om Blancco Drive Eraser


Radering av mobil

Blancco Mobil är utvecklat för att hantera säker radering av internt och externt minne på smarttelefoner.

Mer teknisk information om mobilradering

Sletting av mobil

Sletting av Flash media

Radering av Flash media

Blancco Removable Media Eraser gör att du kan försäkra dig om att all data är raderad innan du kastar dina digitala lagringsmedier.

Mer teknisk information om radering av flash media


Radering av filer

Välj ett filraderingsverktyg som är enkelt att använda och som samtidigt ger hög säkerhet enligt alla standarder.

Mer teknisk information om filradering

Sletting av filer

Sletting av LUN

Radering av LUN

Radera virtuella datorer, singeldiskar samt LUN på ett säkert sätt med hjälp av Blancco LUN Eraser.

Mer teknisk information om radering av LUN


Blancco Management Console

Blancco Management Console sköter distributionen av raderingsprogramvaran, hantering av maskinvaran samt rapportering av raderingsprocessen för spårbarhet.

Mer teknisk information om Management Console

Radera data med Hosted Erase

Vårt webbaserade Hosted Erasekoncept erbjuder dig radering av data utan att installera ett eget system för att hålla reda på rapporter, certifikat och licenser. Hosted Erase är väldigt lätt att använda – registrera dig, och börja radera direkt.

Mer teknisk information om Hosted Erase

Blancco Management Console

Certifierad dataradering

Ibas och Blanccos lösningar i kombination är erkänt av en lång rad tredjepartsleverantörer i branschen och har fått många certifieringar och rekommendationer- flest i branschen.

  • NATO – The North Atlantic Treaty Organisation
  • DoD – Försvarsdepartementet i USA
  • NSTL – National Security Testing Lab
  • TUV – Rheinland
  • CESG – Communications Electronic Security Group
  • INFOSEC – The Defence INFOSEC Product Co-Operation Group of the UK
  • AIVD – Netherlands National Communication Security Agency
  • NSM – The Norwegian National Security Authority
  • AWB – The Polish Internal Security Agency
  • RITEA – Blancco är certifierat av Japan’s Refurbished information Technology Equipment Association