Fel på ett RAID-system?

Ibas har den rätta kompetensen och erfarenheten för att återställa otillgänglig data från alla typer av RAID-system. Vi stödjer:

 • Alla RAID nivåer, RAID-controllers och RAID konfigurationer.
 • Alla typer av hårddiskar, tillverkare eller modeller .
 • Alla typer av dataförluster. Vi återställer data från de enklaste till de mest komplexa situationerna inklusive virus, naturkatastrofer, oavsiktlig radering, systemkrascher, mjukvarufel, hårdvarufel m.m.

Vår tjänst Remote Data Recovery (RDR) är den snabbaste metoden för att återskapa data, samtidigt som den är väldigt säker.

Ring 018 84 36 203

Kontakta oss
Data Recovery - What to do in case of RAID data loss?

Hur snabbt kan jag få tillbaks mina data?

Vilken servicenivå passar dig?

Express

 • 24/7 tills datan är levererad
 • Analys:
  • 4.500,- per. disk exkl. moms
Beställ

Premium

 • 5 dagars leverans
 • Analys:
  • 2.500,- per. disk exkl. moms
Beställ

RAID Data Recovery Help

Vår RAID data recovery tjänst

Ibas återskapar data ur RAID system från alla leverantörer, mediaformat och operativsystem.

Ibas ingenjörer besitter samtliga kunskaper om RAID-lagring och kan återställa data från de äldre modellerna till de senaste RAID-systemen på marknaden. Vi erbjuder en gratis rådgivning via telefon när du har problem med RAID, NAS, SAN och dataförluster i alla typer av servrar.

Det första telefonsamtalet med vår kundtjänst kommer att handla om:

 • Klargöra vilken typ av hårdvara det gäller, RAID-konfiguration, virtualiseringsprogramvara och backup procedurer.
 • Bedömning av den faktiska situationen, eventuell dataförlust och var felet ligger.
 • Första hjälpen och viktiga råd för att undvika ytterligare skador och dataförluster.
 • Utredning av möjligheten för Ibas Remote Data Recovery.
  • Remote Data Recovery Services - Vid tillfällen där det bara finns en defekt hårddisk på ett RAID är RDR det snabbaste, enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att rädda data. En RDR-räddning sker via en krypterad internetanslutning direkt på din server.
 • Tips och råd hur man tar ner olika system, packar och transporterar enheter till vårt remrumslabb, samt information om upphämtning vid behov.

Du når oss dygnet runt på 018 84 36 203 och glöm inte att konsultationen är kostnadsfri.


Vi återställer data oavsett anledning till datakrasschen

Typiska RAID-fel beror på komponentfel (hårddiskar och controllerkort), driftfel och mjukvarufel som resulterar i otillgänglig och/eller skadad data.

Fel förstahandsåtgärder och försök att rädda data efter en RAID krasch kan snabbt förvärra skadan och orsaka mer omfattande dataförluster.

Se även våra tips för att undgå typiska mänskliga fel och andra orsaker till dataförluster .

Vi är specialister på att rädda data från alla RAID-nivåer:

RAID 0RAID 1
RAID 3RAID 4
RAID 5RAID 1E
RAID 6RAID 5E
RAID 5EERAID 0+1
RAID 10RAID 50
RAID 51
We recover data whatever is the cause of data loss

Historien om RAID

RAID-tekniken har genomgått en fantastisk utveckling sedan den introducerades för snart 30 år sedan och fungerar idag som en utmärkt masslagringslösning för de flesta större företag.

RAID står för ”Redundant Array of Inexpensive Disks” och konceptet skapades på Berkeley University i Kalifornien av tre forskare, David A. Patterson, Garth Gibson och Randy H. Katz. Deras forskning har format det unika RAID-systemetet och även möjligheten att återskapa data om en av hårddiskarna i systemet kraschar.

RAID översikt


CTA

Ring oss på 018 84 36 203

Vår kundtjänst står redo för att hjälpa dig

Kontakta mig!

Krishjälp - steg för steg vid RAID-fel

 • Vad är det som har hänt, skaffa dig en överblick.
 • Har jag förlorat någon data?
 • Var den datan värdefull och kritisk?
 • Har jag backup?
 • Vad betyder en dataförlust rent ekonomiskt?

Svaren du får kommer att vara avgörande för vilken slags första hjälp du behöver.

Ofta har du bara en chans att rädda dina data och att få in dem i ett fungerande system igen.


En lyckad RAID Recovery

En svår diskkrasch kan hota företagets framtid på grund av driftstopp, produktionsstopp, förlorad kunddata.

Ofta har du bara en chans att rädda din förlorade data. Vi ger dig riktiga råd och första hjälpen. Detta är ofta avgörande för att lyckas!

Ibas och Ontrack har hållit jämna steg med en fantastisk teknik sedan vi uppfann själva data recovery tjänsten för 30 år sedan. I år gör vi 50,000 jobb världen över och dataräddning är vår passion. Vi gör det yttersta för att våra kunder ska få ta del av det när data levereras. Vi vågar säga att vår erfarenhet och expertis har skapat världens bästa data recovery processer. För våra kunders trygghet.


RAID disk recovery tips

Volymreparationsverktyg som CHKDSK, är utformat för att tvinga in filsystemet i ett kosistent tillstånd. Även om detta kan fungera på singeldisksystem med enkla fel, betyder det inte att det är bra i RAID-sammanhang. Metoden skapar istället oftast problem på RAID-nivå (dvs. out-of-sync-diskar, dålig återuppbyggnad mm.) Kör man CHKDSK i liknande situationer kan man skapa skadliga irreversibla ändringar i filsystemets strukturer.

 1. Ersätt aldrig en krånglande hårddisk med en annan som tidigare varit del av ett RAID-system; radera alltid ersättningsdisken innan den används.
 2. Om en hårddisk ger ifrån sig märkliga ljud, stäng omedelbart av den och ring oss. Om du inte stoppar en disk som låter konstigt riskerar du att den kraschar totalt och att innehållet aldrig kan räddas.
 3. Gör en backup innan du gör några ändringar på hårdvaran eller i programvaror och innehåll.
 4. Notera positionerna för de olika hårddiskarna i RAID-systemet innan du tar ur dem.
 5. Om en rebuild misslyckas, gör inte några nya försök.
 6. Om du under efter ett strömavbrott märker att filsystemet verkar korrupt, un-mountable, eller att data är otillgänglig ska du inte använda programvaror eller verktyg för att reparera volymer.

Orsaker till RAID krascher

Ibas räddar data efter nästan alla RAID-fel, såsom:

Mänskliga fel - Omformatering, ominstallation och överskrivningar. Proprietära verktyg tillåter oss att återställa RAID virtuellt, hitta ny aktiv data och reparera den ursprungliga underliggande volymen för att få tillgång till förlorad data.


Problem med strömförsörjningen - Strömavbrott/överspänningar kan orsaka stora problem på RAID-system. RAID som redan körs i ett försämrat tillstånd är extra sårbara då problem med strömförsörjningen kan leda till att out-of-sync-diskar på nytt blir inkluderade i systemet. I dessa fall har vi kompetensen och verktygen för att ”mappa” data och återuppbygga RAID´et innan vi återskapar out-of-sync-diskarna för att hämta ut nödvändig data.


Mekaniska problem och misslyckade rekonstruktioner - Individuella diskar i RAID-system kan självklart krascha. När en RAID körs efter att en disk kraschat ökar belastningen på de återstående diskarna betydligt, särskilt under till exempel en rebuild som kräver en mer intensiv läs- och skrivaktivitet än normalt. I många fall kan detta leda till krascher på flera diskar eftersom de oftast är exakt lika gamla. Ibas har kunskapen, verktygen och renrumslaboratorierna som krävs för att åtgärda fel samt återskapa och reparera filsystem från korrupta eller delvis ominstallerade RAID-system.


CTA

Ring oss på 018 84 36 203

Vår kundtjänst står redo för att hjälpa dig

Kontakta mig!