Filmen om John Hron räddad

Efter att min hårddisk helt utan förklaring började krångla försvann en stor del av materialet till filmen om John Hron.

Det som försvann var några faktiskt ganska viktiga scener och det hade varit komplicerat att filma om detta. Jag förstod att det skulle bli väldigt tidskrävande och kostsamt att filma det förlorade materialet på nytt och när det visade sig att Ibas kunde rädda allt som försvunnit från disken blev jag oerhört glad och lättad. Kostnaden för räddningen blev bara en bråkdel av vad det hade kostat att göra om allting. Dessutom blev jag proffsigt bemött vilket betyder mycket när det handlar om så viktiga saker.

Mer information om filmen som Ibas hjälpte mig att rädda finns här: www.johnhronfilm.com

Jon Pettersson
Glimmer film
ALINGSÅS