Stort tack till er!

FRII vill berätta om hur Ibas lyckades rädda all vår viktiga information till medlemsorganisationerna ur vår eldhärjade dator. Det har sparat en massa tid och pengar för oss.

Vi provade först med ett dataföretag här i Stockholm, men de lyckades inte läsa ut någonting. Det företaget föreslog oss att spara hårddisken för att möjligtvis i framtiden lyckas läsa informationen, ”om tio till femton år”.

Vi fick höra talas om Ibas och skickade hårddisken dit. Till en början såg det svårt ut också för Ibas, men genom deras duktiga tekniker och analytiker har de lyckats rädda allt vårt datamaterial! Ovärderligt!

Helena Reinius Gullström, Kommunikationschef, FRII

Helena Reinius Gullström
Kommunikationschef
FRII

Vi på Ibas är naturligtvis glada över att vi kunnat återskapa ovärderlig information åt ännu en nöjd kund. Exemplet ovan är ett i raden av dataräddningar som vi utför efter att företag och organisationer förlorat den information som man är beroende av och som gått förlorad till följd av systemkrascher, bränder och andra incidenter. Uppdraget var avancerat och tidigare räddningsförsök på disken försvårade arbetet. Vi ser tyvärr i många fall att andra dataräddningsföretag gjort räddningsförsök på diskarna som kommer till oss och det förlänger och försvårar så gott som alltid räddningsprocessen. Att anlita oss direkt sparar både tid och pengar för dig som kund!