PowerControls har en viktig punkt i min recoveryplan

Att återställa data i Exchange och Sharepoint miljöer är ofta både omständigt och mycket tidskrävande. Med programvaran PowerControls förkortas och förenklas processen avsevärt, något som i slutändan sparar både tid och pengar. Monica Östlig som är Driftansvarig/Nätverkstekniker på läkemedelsföretaget Recipharm har länge haft nytta av programvaran och berättar:

Det jag sökte var ett enkelt och snabbt sätt att få in återlästa mail till ordinarie plats i användarnas mailboxar utan någon som helst insats från användaren. ”Det ser bara ut som det brukar” efter en återläsning. Det började med att en chef hade tappat alla kalenderbokningar, då hade vi Exchange2003. Med PowerControls kunde vi då läsa tillbaka databasen och lägga tillbaka hennes bokningar utan någon som helst påverkan på mailserverns prestanda. I dagsläget använder vi SAN med billiga diskar dit jag läser tillbaka månadsbackuperna för att snabbt återläsa borttappade outlookobjekt.

PowerControls har en viktig punkt i min recoveryplan. Få igång mailfunktionen är lätt och snabbt, det som tar tid är att ge tillbaka innehållet i mailboxarna. När servern är uppe och användarna kan skicka och ta emot igen så är det bara att fylla på mailboxarna via PowerControls.

Tilläggas kan att de enstaka gånger jag haft problem har jag fått snabb, effektiv och trevlig support.

Monica Östling, Driftansvarig/Nätverkstekniker på Recipharm