Säker miljö

Ibas och Ontracks renrum världen över är säkrade miljöer med CCTV-övervakning. Nyckelpersoner är säkerhetsklarerade av försvaret och vi följer strikta IT-säkerhetsprotokoll som revideras årligen.


«Clean benches»

Har du en hårddisk med en mekanisk skada bör denna öppnas i en lämplig miljö för att undvika att få en skada som inte går att reparera. Våra renrum har speciella arbetsbänkar konstruerade med HEPA-filter som filtrerar bort partiklar ner till 0,5 mikrometer i diameter. Arbetsbänkarna och våra arbetsstationer är anordnade i specialiserade områden baserat på typen av media: 2,5, 3,5 IDE, SATA-stationer, USB-stationer, SAS, SCSI, SSD, flash, telefoner, surfplattor och servrar. Alla arbetsbänkar följer ISO 14644-1 klass 5 standarder.


Forskning och utveckling

Räddning av data kräver specialkompetens och djupa kunskaper inom hårddisk- och lagringsteknologier. Senast vi räknade hade Ontrack över 500 proprietära software- och hardware verktyg, utvecklade under våra 30 år i branschen. För att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen inom datalagring har Ontrack 200 programvaruutvecklare som skriver nya koder eller utformar nya verktyg för att underlätta för våra kunder.


Upplärning

Ingenjörerna arbetar med olika tekniker, från traditionella hårddiskar till solid state och flash-minnen. Ibas  har ett nära samarbete med flera tillverkare för att utveckla verktyg för dataräddning. Dessa verktyg utvecklas, testas och distribueras till de olika labben där ingenjörerna lär sig att använda verktygen. Vanligtvis tar det två år för en ingenjör att lära sig basic verktyg och metoder i ett data recovery lab innan de specialiserar sig på exempelvis olika lagringstekniker.

Avancerad utrustning

En närmare inspektion av hårddiskens huvuden är en vanlig procedur för att upptäcka fysiska fel i en hårddisk som är mekaniskt skadad. Högkvalitativa mikroskop som ofta används i medicinsk laboratorieforskning finns också i vårt labb. Dessa är speciellt utformade för att kunna justera och anpassa läs- och skrivhuvuden i en hårddisk. Hårddiskar kan ha många läs/skrivhuvuden och skivor med dataytor på. Det är naturligtvis viktigt att nano-toleranserna bibehålls så att inga huvuden kommer i kontakt med skivytorna.


Kvalitet

Ingenjörerna kan arbeta på flera hårddiskar i olika stadier under själva dataräddningsprocessen. Med hjälp av specialutvecklade kopieringsprogram kan vi göra en exakt kopia av de områden på skivytorna som inte är fysiskt skadade. Vi arbetar alltid på kopior, aldrig direkt på kundens media. Detta garanterar optimal säkerhet för kunden och även bästa möjliga resultat då arbetskopiorna utesluter risken att någonting ska förvärras under arbetet. Vi kan alltid återgå till den första kopian av innehållet och göra nya arbetskopior.


Imaging

En imagekopia kopieras ut till våra servrar och själva dataräddingen utförs av tekniker som sedan lagrar den återställda informationen på en extern hårddisk. Hårddisken krypteras och levereras till kunden. När allt är kopierat till nya medier är varje fil validerad för att säkerställa att den är av god kvalitet och en Verifile-rapport skapas så att kunden själv kan kontrollera om den viktigaste datan är i gott skick. När vi jobbar med RAID eller SAN tar ingenjörerna en image av varje disk och återuppbygger därefter RAIDet.


Reservdeler

Vi har ett enormt stort lager av reservdeler och gamla hårddiskar för att kunna försäkra oss om att vi så snabbt som möjligt kan komma igång med jobbet. Ontrack hanterar en World Wide reservdelsdatabas där ingenjörer världen runt kan söka efter delar. Om till exempel kontoret i Tyskland har delar som Ibas i Norge behöver skickas dessa med express under tiden kundens disk är på väg till oss.


Ontrack Degausser

Radering av data

Ibas behåller gärna dina trasiga hårddiskar för delar och vi ser självklart till att dina gamla data raderas. Detta utförs med hjälp av våra raderingsprogram eller med vår egenutvecklade degausser för dataradering.


Säker radering

Någon av våra ingenjörer övervakar och kvalitetssäkrar alltid att raderingen blivit 100% utförd.