Restore mail, mailboxar, Exchange server och Office 365 miljöer

Data Managment Recover

Återställ e-post

Återställ förlorad, raderad och arkiverad e-post snabbt och enkelt med Ontrack PowerControls. Om en kollega råkar radera en importerad e-postmapp kan du återskapa den inom loppet av några få minuter och kopiera objekten direkt in till kollegans e-postlåda- direkt från ditt skrivbord. Om din Exchange- server kraschar, kan du använda Ontrack PowerControls för att hämta alla objekt från den senaste backupen.


Återställ hela e-postlådor

Många organisationer har stora kostnader för att upprätthålla en ständigt växande e-postlagring. Oavsett om du administrerar 50 postlådor med värdefull information eller 50.000, kan återställning av arkiverade e-postkonton ta otroligt lång tid med normala recovery processer.

Ontrack PowerControls låter dig söka i alla brevlådor i ett arkiv. Vår teknik använder bara de objekt som passar exakt i sökparametrarna och återställer e-postlådeobjekten från en tidigare full backup direkt in på Exchange- driftsservern eller direkt in i nya existerande PST-filer. Detta eliminerar behovet av att skapa tidskrävande och kostsamma säkerhetskopior av varje e-postlåda.

Du kan använda Ontrack PowerControls för att återskapa:

  • Hela e-postlådor, mappar eller enskilda meddelanden.
  • Tillbehör, kontakter, kalenderposter.
  • Databasposter i offentliga mappar.
Data Managment Mailbox Recovery

Data Managment Comprehensive Exchange Recovery

Spara tid och pengar

Poängen med Ontrack PowerControls är att du sparar pengar och värdefull tid genom att eliminera behovet av brick- level backup, reducera rekonstruktionstiden och minimera behovet för automatisk arkivering av raderade objekt. Då det inte krävs några ändringar i dina befintliga backuprutiner, räddar Ontrack PowerControls Exchange-administratörerna från många försämringar som normalt förknippas med återläsning, återuppbyggnader och analyser.

Arkivåterställning

Internationella lagar och regler påverkar Svenska företag som är verksamma utomlands. På grund av detta måste det vara möjligt att kontrollera historisk data och det blir nödvändigt att spara den. Att söka efter historisk data är en tidskrävande uppgift oavsett om du jobbar med 50 eller 50 000 mailboxar. Ontrack PowerControls löser alla dessa svårigheter inom Microsoft® Exchange Server och Office 365 miljöer på ett enkelt sätt.

Återläsning av backup

Du kan enkelt återställa enskilda objekt, inklusive enskilda mailboxar, bilagor, mappar eller meddelanden direkt till din driftserver eller PST-fil för enkel åtkomst. Eller kopiera innehåll från en mailbox till en Office 365 mailbox.

Återställ bara det du behöver

Ontrack PowerControls innehåller en avancerad sökfunktion som kan söka tvärs över alla arkiverade e-postlådor. Detta går snabbare än att söka igenom varje postlåda eller analysera en gammal säkerhetskopia som måste upp online snabbt igen. Därmed kommer administratörer med hjälpa av en förenklad återläsningsprocess kunna agera snabbare på interna förfrågningar.

Återställ e-post från tape

Du kan reducera tid, komplexitet och antalet potentiella problem när du slipper konfigurera en recovery server för att återskapa e-post från tape. Ontrack PowerControls låter dig kopiera hela postlådor till en annan plats så att data kan hanteras vidare.

Arkivera Office 365 mailboxar

Ontrack PowerControls tillåter administratören att arkivera mailboxar åt tidigare anställda. Genom export till en PST-fil kan man enkelt stänga ner och ta bort eventuella underhållsavgifter för en mailbox, samtidigt som data skyddas för framtiden

Utöka möjligheterna med återsäsninga av tape

Ontrack PowerControls användare kan förbättra produktegenskaperna ytterligare med unika ExtractWizard Agents. ExtractWizard Agents är specialdesignade för återläsningar från tape och tidigare online backuper till en annan plats än en Exchange-server, något som eliminerar behovet av en recovery server.