Server Recovery Tips

Ett datahaveri resulterar ofta i en katastrof och en katastrof kommer att hända, förr eller.

Att detta är något du måste acceptera är det första steget. Det andra steget är att förbereda inför en katastrof. Gör en plan, och kom ihåg att tiden aldrig kommer att vara på din sida när en katastrof inträffar. Detta kan du kompensera med en detaljerad plan.

Här kommer några förslag på vad du inte bör göra när en datakatastrof inträffar:

 • Återställ aldrig data till en server som har förlorat data- återställ alltid till en separat server.
 • Försök aldrig att reparera en Information Store eller databasfil när du får fel i Microsoft Exchange eller SQL, arbeta alltid på en kopia.
 • Har du oavsiktligt raderat data, stäng genast av datorn. Stäng inte ner Windows- detta kommer att minimera risken för överskriven data.
 • Defragmentera volymer regelbundet.
 • Om en hårddisk i RAID-systemet, går sönder, ersätt aldrig den defekta disken med en disk som varit en del av ett tidigare RAID-system- radera alltid den nya disken du ska använda.
 • Om en hårddisk ger ifrån sig ovanliga ljud, stäng genast av den och skaffa hjälp.
 • Ha en färsk backup innan du gör några ändringar i hardware eller programvaran.
 • Märk ut hårddiskens position i RAID-uppsättningen.
 • Kör inte volym reparationsverktyg på diskar som du misstänker kan vara skadade.
 • Kör inte defragmenteringsverktyg på diskar som du misstänker kan vara skadade.
 • Om ett RAID-filsystem krånglar eller ser korrupt ut, eller om innehållet är otillgängligt efter ett strömavbrott bör du inte använda automatiska reparationsverktyg.