Detailed Search Sharepoint

Enkel och effektiv återställning av Sharepointdata

Ontrack PowerControls ger administratörer möjligheten att snabbt och enkelt hitta, återställa och rekonstruera data från Microsoft Office Sharepoint Server – till exempel dokument, listor, bibliotek och mappar samt kompletta Sharepoint-sajter.


Lägg mindre tid på att söka

Sharepoint och IT-administratörer blir ofta ombedda att återställa dokument från backuper enligt speciella kriterier. Dokumenten kan finnas i många olika backuper, något som tvingar administratören att återställa varje enskild backup samt lokalisera och återställa de dokument som efterfrågas.

Ontrack PowerControls är utrustad med en avancerad sökfunktion som söker i alla databaser i en arkiverad Sharepoint-fil, istället för att öppna en gammal backup eller snapshot för analys. Med PowerControls kan man söka med flera kriterier som t.ex. nyckelord, ämne, datum, specifika användare och datafiler/bilagor.

Faster Deployment

Ensuring Data Integrity

Bevarar dataintegriteten

När man ska återställa Sharepoint-data i enighet med  juridiska lagar och regler eller i överensstämmelse med andra krav och regler kan det vara viktig att behålla metadata om återställd data. Ontrack PowerControls ändrar inte metadatan på varken Sharepoint-källan eller målet och bibehåller dataintegriteten genom att behandla källfilen som om den var skrivskyddad.


Snabbare och billigare

Programvaran är utformad för en finfördelad återställning av data i Sharepoint snabbare och enklare. Ontrack PowerControls gör det lättare för administratörerna att lokalisera de exakta uppgifter som behövs för att kopiera och exportera information till en live Sharepoint-miljö eller annan plats. Detta gör att du inte behöver återställa en hel Sharepoint-site bara för att komma åt vissa data.

Programmet läser innehållet från den existerande backupen och gör det möjligt att hitta och återställa just den informationen du behöver.

Minskar risken och håller backupprocessen intakt

Ontrack PowerControls körs på en Windowsbaserad arbetsstation. Den installeras inte på din Sharepoint-server och du behöver inte en komplicerad förinstallationskonfigurering av Sharepoint eller Microsoft SQL Server. Du behhåller din backupinställning och Sharepoint-miljö exakt som den är idag.