SQL Server Recovery

Återställ data från Microsoft SQL system

Många företag administrerar kritiska databaser i sina företagssystem. Det är ofta databaser för kunder, för sälj, redovisning eller för produktdesign. Microsoft SQL Server är ett av de vanligaste systemen som används.

Innehållet i databasen är ofta värdefullt och detsamma gäller själva databasen. Det kan ta lång tid att få en databas att fungera optimalt och när databasen är korrupt skapar det problem för företaget.

Orsaker till SQL-dataförlust

Det finns många skäl till att en databas blir korrupt. Ofta är huvudorsaken ett fel på en hårddisk. Det kan bero på en enda hårddisk, ett SAN eller ett RAID-system. Det första en recovery expert kommer att försöka göra är att få tillgång till datan på hårddisken/hårddiskarna så att de kan kopieras.

Det är heller inte ovanligt att orsaken till dataförluster finns i filsystemet. Filsystemet är till för lagring och organisering av system- och användarfiler. Operativsystemet styr filsystemet. Om själva informationen där alla filer lagras blir skadad eller otillgänglig måste detta åtgärdas av erfarna och kompententa specialister. Var försiktig när du ska använda automatiska verktyg som ska fixa problemet. Vi har sett många exempel på att dåliga verktyg faktiskt kan orsaka en permanent skada i databasen

Den tredje orsaken kan vara den mest komplicerade. Själva MDF-filen. Den interna strukturen kan förstöras så att DBMS inte klarar av att göra databasen tillgänglig.

Våra lösningar på SQL-dataförlust

Om du har förlorat Microsoft SQL data, kontakta oss idag på 018 84 36 203 för gratis rådgivning.

Vi säljer programvaran Ontrack PowerControls för SQL, ett verktyg som återställer tabeller utan att du behöver återställa hela databasen. Vi kan också koppla upp våra ingenjörer via vår Remote Data Recovery tjänst.

Processen för att rädda SQL data börjar med att hitta själva databasfilen. Om databasfilen är otillgänglig på grund av problem i lagringsenheten måste vi hitta en lösning för att komma åt den. Om filerna saknas eller raderats på grund av problem i filsystemet måste vi justera eller reparera filsystemet så att det pekar på rätt dataström för den specifika filen. Om filsystemet inte har någon pekare till filen måste vi söka igenom hela disken efter Microsoft SQL-data.

Nästa steg är att jobba med själva databasfilen. Det är här Microsoft SQL verktygen kommer in i bilden. Verktygen analyserar de komplexa interna strukturerna i MDF-filen och rapporterar vilka tabeller som är möjliga att rädda. Rapporterna visar också antalet rader som går att rädda.

När analysen är färdig och vi sätter igång med att återställa data kommer vårt SQL verktyg att kopiera data till en annan Microsoft SQL server-databas. När denna fas är klar kan vi ta en backup eller arkivera det som räddats.

Remote Data Recovery är den snabbaste lösningen för att återställa Microsoft SQL data på. Denna lösning kopierar det återställda innehållet till en Microsoft SQL server som är anpassad bara för dig. För bästa resultat rekommenderar vi att lagringsenheten vi jobbar med kopplas till en Microsoft SQL server så att alla datatransaktioner görs på en och samma enhet.