Audit och katalogisering

Tape audit, katalogisering och indexering

Alla företag har under hela sin historia lagrat viktig information på backupmedier för att säkra att datan finns tillgänglig i framtiden. Denna data lagras med olika kombinationer av hårdvara, programvara och operativsystem.

Ibas kan göra en audit, katalogisering och indexering av dina backup-band för att säkra en snabbare tillgång och identifiering av innehållet i tapearkivet.

Om du har backup-medier som är dåligt märkta måste du identifiera innehållet innan du till exempel raderar mediet.

Ibas hjälper dig att minska risken att förlora viktig data som borde ha varit arkiverad genom att erbjuda en audit och indexering. Dessutom kan en arkivgenomgång bidra till att minska kostnaderna för de backuper som det i fortsättningen ska vara möjligt att komma åt.

Migration Services

Tape Audit processen

Processen kan anpassas efter dina specifika behov, men omfattar alltid följande:

  • En genomgång av journaler och tillgänglig backup- media. Ibland stöds inte alla medier av den senaste versionen av backupsystemet. 
  • Stöds alla medier av dagens operativsystem? Alla IT-avdelningar kan inte läsa, återhämta eller migrera data från band från tiden före år 2000. Det är viktigt att veta vilken lagringsteknik du har tillgång till och samtidigt se till att personalen har den kompetens som krävs för att återläsa data och administrera backup systemen som kan vara out of date sedan länge.
  • Ligger det historisk data som kan raderas på medierna? Det är viktigt att ha säkra rutiner för vilken data som ska raderas eller inte. Detta säkerställer också att de anställda har tillgång till rätt data och att historisk data inte hamnar i fel händer.
  • Är lagringsmediet i säkert förvar och fungerar det? Det är viktigt att regelbundet testa statusen på tapearkivet för att undvika trasiga band när du behöver återläsa data från dina gamla backuper.

Katalogisering av innehållet

Indexering och katalogiseringsarbete omfattar vanligtvis:

  • En elektronisk katalogisering som resulterar i en översikt av all lagrad data på varje band.
  • Dataintegritet: Full-text eller metadata, ostrukturerad data och e-post, antingen från Exchange, Lotus Notes eller andra e-postsystem.
  • Stöd för alla standardtapes och mediaformat som LTO eller DLT tapearkiv.
  • Fysisk kontroll av media.
  • Rapport med beskrivning av eventuella brister samt förslag på åtgärder.


CTA

Ring oss på 018 84 36 203

Vår kundtjänst står redo för att hjälpa dig

Kontakta mig!