Behöver du hjälp med att migrera, konsolidera eller radera backup

Migrering till nytt system

Det finns inga lagringsmedia som håller för evigt. Fråga därför dig själv om det är dags för konvertering från gamla till nya lagringmedia.

Tack vara lång erfarenhet och specialutvecklade tjänster kan Ibas hjälpa dig med konvertering och migrering av data.

Kontrakt, kunddata och designplaner; företagsinformation lever vanligtvis längre än de kortlivade IT-system som de lagras i. Ett företag förnyar i genomsnitt IT- infrastrukturen vart fjärde eller femte år. Därför är migrering på ett sätt en kontinuerlig process.


Minimise The Cost Of Tape Restores

Minimera kostnaden för återanvändning

Hur hanterar du att ständigt ökande datalagring ökar dina kostnader samtidigt som öppenhet och «transparens» gradvis försvinner i systemet? Kan du effektivt hantera IT-budgeten som ska hålla den ständigt ökande datamängden i schack?

Du behärskar det genom att regelbundet ompröva strukturer, konsolidera system och infrastruktur och att genom att alltid ha driftskostnaderna i åtanke. Men denna förnyelse av system till mer effektivare lösningar innebär också att man måste vara beredd på fallgropar.

Ibas har produkter och tjänster som förenklar migrering och konsolidering av system mer effektivt.


Bit-för-bit-konvertering

Våra datakonverteringstjänster:

 • Exakt bit-for-bit kopia av källdata säkerställer att uppgifterna förblir tillgängliga på lång sikt och att de är i bästa möjliga skick.
 • Katalogisering och indexering av data.
 • Dataräddning om data inte längre går att läsa och tolka på traditionellt vis. Till exempel då backupband och andra media är skadade eller om innehållet har ett format som man saknar maskin eller programvara för.
 • Utveckling av programvara och specialverktyg för en säker och effektiv hantering av dina data, allt anpassat till dina specifika behov (exempelvis behandling av dina filer innan de överförs till nya media)

Vi har kompetensen, kunskapen och tekniken för att konvertera tapearkiv snabbt, säkert och kostnadseffektivt.

      

Unplanned Data Migration

Kompetens, kunskap och teknik

Vi har också tillgängliga tjänster som inkluderar migrering av backup-system som ARCserve, NetBackup, Backup Exec, Microsoft Backup, Backup Express, Retrospect, CommVault, cpio, TAR, Data Protector, Tivoli, Dump, UltraBac, Legato m.m.

Vi kan migrera data från alla tape-arkitekturer och media format:

 • LTO format, inkluderar LTO1, LTO2, LTO3, LTO4
 • Super DLT, DLT8000, DLT7000, DLT II, DLT III, DLT IV, TK50 / TK70
 • Sony AIT, AIT2 och AIT3
 • Travan datakassett
 • 1/2 "Open Reel och kassetter som 7-spor, 9-spor, 3480, 3490, 3570, 3590, 9840
 • DC2000 mini datakassett

Extrahering av data

Ibas är specialister på att extrahera data från olika lagringsmedia och filsystem.

Vi kan snabbt söka efter och sortera fram just de data du behöver utifrån specifika kriterier (namn, filformat, etc.) När allt som du behöver har hittats kopieras det snabbt och effektivt till önskat lagringsmedia i det filformat som du önskar.

Tape Extraction-scenarier:

Det finns flera situationer som kräver extraktion av data från tape.

När du behöver återställa filer som är raderade eller arkiverade.

Viktig data raderas av misstag eller avsiktligt.

Efterforskning

Behöver tillgång till filer i en rättegång.

Om en viktig applikation saknas.

En viktig företagsapplikation blev inte installerad på det nya systemet. Installations- och exekveringsfiler finns på arkivtape.

Ekstrahering av data

CTA

Ring oss på 018 84 36 203

Vår kundtjänst står redo för att hjälpa dig

Kontakta mig!

Spara pengar, minimera riskerna

Om du är orolig för underhållskostnaderna för dina system, bör du höra med oss om vi kan hjälpa dig att dra ner på kostnaderna och minimera riskerna.

Du kan spara pengar genom att ge oss tillgång till gammal media och överta dina data management uppgifter. Arkiverad data kan ligga kvar på dina befintliga band och i nuvarande format. Ibas utvecklar en skräddarsydd lösning för att läsa tillbaks dina data i de fall du snabbt behöver tillgång till dem.

Save Money When Minimizing Risk

Archive consolidation

Arkivkonsolidering

När vi genomför en konsolidering och migrering av ett tapearkiv brukar vi vanligtvis börja med följande steg:

 • En noggrann analys av dina behov och önskade resultat.
 • Identifiering av befintlig data, system och media.
 • Indexering och katalogisering av befintlig backup.
 • Undersökning av fysisk status på samtliga media, en ”hälsokontroll” med andra ord.
 • Extrahering av data.
 • Duplicering av data.
 • Datakonvertering och migration.
 • Replikering av backupsystemet till nya format och media.

Dataöverföring

Vi stöder komplexa filöverföringar i olika situationer:

 • Konsolidering av backupfiler i olika format till ett standardformat.
 • Kopiering av databasfiler från en teknikplattform till en annan.
 • Överföring av filer mellan system med olika specifikationer, t.ex. mainframe, midrange eller PC-system.
 • Överföringar av databasfiler från den typiska IBM EBCDIC-koden till en mer vanlig ASCII-kod.
Data Transformation

Disposal of Media

End-of-life Data Management:
Skrotning och radering av lagringsmedia

Undvik att få känslig information på villovägar. Här är några tillfällen då du bör säkerställa en säker radering av data:

 • • Innan återanvändning av datorer, surfplattor och telefoner.
 • • Vid kassering av gammal utrustning som kan lagra information.
 • • Vid konsolidering av bildarkiv eller tapebibliotek.
 • • Vid lagstadgat skydd av personuppgifter (kunder eller anställdas data).

Ibas hjälper gärna till med en säker och permanent radering av data.


CTA

Ring oss på 018 84 36 203

Vår kundtjänst står redo för att hjälpa dig

Kontakta mig!