Tape recovery

Förlorad data på tape kan räddas oavsett om det är fel på backup programmet, fel på tapestationen eller om själva tapen är fysiskt skadad.

Om du ska rädda Microsoft Exchange EDB eller PST från en bandbackup, migrera från backuper, rädda data från skadade säkerhetskopior, audit och indexera ditt arkiv eller duplicera din data, kontakta Ibas för en kostnadsfri konsultation och förslag på skräddarsydda lösningar utifrån just dina behov.

Exempel på data vi har återställt:

 • Microsoft Exchange-data från LTO 5 band.
 • 5 år gamla transaktionskvitton lagrat på DSS-2 / DAT band.
 • Valresultat från två decennier lagrat på Exabyte 8mm backup tape.
 • Tape som delvis är överskrivet, inkl. DLT.
 • Snabbraderat eller delvis överskrivet data från LTO (Ultrium) tape.
 • Tape som är skadat av kemikalier och rök.
 • Tape som har vatten, rök eller brandskador.

Tidspressad återläsning av data från band

Vi förstår att moderna IT-avdelningar som använder många olika system och program för att klara organisationens krav på ekonomi, driftsäkerhet och snabb åtkomst till data består av väldigt upptagna människor.

Frågor om att återställa säkerhetskopior med en deadline är oftast inte en favorit hos IT avdelningen.

Ibas har produkter och tjänster för snabb återställning av förlorade Microsoft Exchange objekt, dessa lösningar går oftast betydligt snabbare än de rutiner för återläsning som finns till hands.

Återställa e-post från Microsoft Exchange

Ibas erbjuder EDB och PST-fil extraction från Microsoft Exchange server. Med hjälp av en tidigare full backup kan vi söka efter och kopiera ut just de data som du söker till en live Exchange server, till en ny eller befintlig PST- fil. Detta sparar tid jämfört med traditionella metoder.

Ontrack PowerControls är ett enkelt men effektivt verktyg för kopiering, sökning, återhämtning och analys av data direkt från Exchange- databasen. Det är utformat för att hjälpa Exchange- administratörer att tjäna sina interna kunder på ett bättre sätt.

PowerControls för Exchange

Objekt som kan återställas är:

 • Kompletta mailkonton, mappar eller enskilda meddelanden.
 • Bifogade filer, kontakter, kalenderposter.
 • Gemensamma mappar och databaser.
CTA

Ring oss på 018 84 36 203

Vår kundtjänst står redo för att hjälpa dig

Kontakta mig!

Vi stödjer alla system, all software och alla märken.

Återställning från tape

 • Stödjer LTO1, LTO2, LTO3, och LTO4 inkl. snabbradering och delvis överskrivet media (NB: bara data som inte är överskrivet på tapen kan återställas, (liknar vår nuvarande kompetens inom DTL-överskrivning).
 • Super DLT, DLT8000, DLT7000, DLT II, DLT III, DLT IV, TK50/TK70
 • Sony AIT, AIT2 og AIT3
 • Travan Data Cartridge
 • 1/2" Open Reel och Cartridge som 7-track, 9-track, 3480, 3490, 3570, 3590, 9840
 • DC2000 mini data cartridge
 • Och många fler....

Återställning från backupformat

 • Arcserve
 • Legato Networker
 • Veritas Nettbackup
 • Microsoft datatape-backup
 • Unix datatape-backup (cpio, dump och tar)
 • Och många fler.....

Orsaker till fel på tape och dataförlust

 • Mjukvarufel på tapen eller överskrivningar som orsakats av att man satt in eller delvis skrivit till fel tape.
 • Fysiska skador som trassel, smutsig utrustning, gamla band och skador orsakade av brand, vatten eller andra ämnen.
 • Uppgradering av programvara – omöjligt för nya applikationer eller servrar att läsa data på tapen.

Dataräddningsprocess för tape

 • Data Recovery är så mycket mer än att bara byta ut delar. Dedikerade R&D-team hos Ontrack med 30 års erfarenhet ger oss ett försprång när det gäller återställning av tape.
 • Tape och tape-enheter tas försiktigt isär, undersöks och testas.
 • Patenterade verktyg ”tvingar” enheten att läsa runt området som är skadat för att kunna återställa data.
 • Tapen speglas, kopieras och överförs till ett nytt system.